• Немає товарів у кошику.

Український правопис 2019 року

Правопис частин основи слова

Буквені позначення деяких голосних звуків

Буквені позначення деяких приголосних звуків

Чергування голосних

Чергування голосних у дієслівних коренях

Чергування приголосних

Чергування приголосних під час словозміни
Зміни приголосних перед наступним приголосним під час словотворення

Евфонічні чергування

Уживання м'якого знака

Спрощення в буквосполученнях

Подвоєння букв

Правопис префіксів

Правопис суфіксів

Правопис слів разом, із дефісом, окремо

Уживання великої букви

Правила переносу

Правопис закінчень відмінюваних слів

Іменник

Зразки відмінювання іменників
Уваги до правопису відмінкових форм

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Дійсний спосіб

Правопис слів іншомовного походження

Приголосні звуки і букви на позначення приголосних
Голосні звуки і букви на позначення голосних
Відмінювання слів іншомовного походження

Правопис власних назв

Імена та прізвища

Українські прізвища та імена
Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них прикметники

Географічні назви

Уживання розділових знаків

Основні зміни до правопису 2019 року за 5 хвилин

Перегляньте наше коротке відео, щоб дізнатися про новації 🙂
Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.