• Немає курсів у кошику.

Український правопис 2019 року

Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.),

спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.).

Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018р.).

Правопис частин основи слова

Буквені позначення деяких голосних звуків

Буквені позначення деяких приголосних звуків

Чергування голосних

Чергування голосних у дієслівних коренях

Чергування приголосних

Чергування приголосних під час словозміни
Зміни приголосних перед наступним приголосним під час словотворення

Евфонічні чергування

Уживання м'якого знака

Спрощення в буквосполученнях

Подвоєння букв

Правопис префіксів

Правопис суфіксів

Правопис слів разом, із дефісом, окремо

Уживання великої букви

Правила переносу

Правопис закінчень відмінюваних слів

Іменник

Зразки відмінювання іменників
Уваги до правопису відмінкових форм

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Дійсний спосіб

Правопис слів іншомовного походження

Приголосні звуки і букви на позначення приголосних
Голосні звуки і букви на позначення голосних
Відмінювання слів іншомовного походження

Правопис власних назв

Імена та прізвища

Українські прізвища та імена
Складні і складені особові імена та прізвища й похідні від них прикметники

Географічні назви

Уживання розділових знаків

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.