• Немає товарів у кошику.

Складні займенники

1. Разом пишемо складні неозначені займенники, утворені від займенників інших семантичних груп за допомогою словотворчих часток аби-, ані-, де-, -сь:

 • абúхто (абúкого, абúкому і т. д.),
 • абúякий (абúякого, абúякому і т. д.),
 • абúчий (абúчийого, абúчийому і т. д.),
 • аніхтó (анікóго, анікóму і т. д.),
 • аніщó (анічóго, анічóму і т. д.),
 • анія́кий (анія́кого, анія́кому і т. д.),
 • анічúй (анічийóго, анічийóму і т. д.),
 • дéхто (дéкого, дéкому і т. д.),
 • дéщо (дéчого, дéчому і т. д.),
 • дéякі (дéяких, дéяким і. т. д.),
 • хтось (когóсь, комýсь і т. д.),
 • щось (чогóсь, чомýсь і т. д.),
 • якúйсь (якóгось, якóмусь і т. д.),
 • котрúйсь (котрóгось, котрóмусь і т. д.).

2. З дефісом пишемо складні неозначені займенники, що мають у своєму складі словотворчі частки будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна-, бозна-:

 • будь-хто́ (будь-когó і т. д.), будь-що́ (будь-чого́ і т. д.), будь-чи́й, будь-яки́й;
 • котри́й-будь, хто-бу́дь, чий-бу́дь, що-бу́дь, яки́й-будь;
 • котрúй-не́будь, хто-не́будь, чий-не́будь, що-не́будь, яки́й-не́будь;
 • кáзна-хто, кáзна-чий, ка́зна-що, кáзна-якúй; хто́зна-яки́й;
 • бóзна-що.
Але: будь у ко́го, будь на чо́му, ка́зна з ким, хтóзна при ко́му, бóзна в ко́го, бо між часткою і займенником ужито прийменник.

Український правопис

Перейдіть до інтерактивного тренажера: Правопис займенників (разом, окремо, з дефісом).

Перейти до змісту

0 коментарів до "Складні займенники"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.