Вхід

український правопис

12

Лис'19

Буква И на початку слів (за новою редакцією українського правопису)

Ми створили відео, яким продовжуємо серію роликів про зміни в українському правописі. Одна з найпомітніших новацій – це вживання букви И …

Читати далі

10

Лип'19

Основні зміни до українського правопису 2019 року

Про зміни до правопису в Україні говорять так часто, що може скластися враження, ніби його міняють щороку. Але насправді остання …

Читати далі

07

Лип'19

Правила рубрикації тексту і розділові знаки для оформлення пунктів переліку

Для оформлення рубрик переліку (переважно в офіційно-ділових та наукових текстах) використовують такі способи членування тексту — з поданням кожної рубрики …

Читати далі

07

Лип'19

Українські географічні назви

Українські географічні назви на письмі передаємо відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпрóвськ, Вíнниця, Гребíнка, Донéцьк, Дýбно, Житóмир, Запорíжжя, …

Читати далі

07

Лип'19

Особливості відмінювання власних назв іншомовного походження

У дво- і полікомпонентних іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, за винятком тих, які є невідмінюваними: Жа́на-Жа́ка, Марі́ї- Антуане́тти, Марі́-Сесілі́, …

Читати далі

07

Лип'19

Дифтонги [au], [ei], [ou]; звуки [æ], [ə:] у словах англійського походження

Дифтонги au, ei, ou у словах англійського походження Англійські дифтонги au, ei, ou звичайно передаємо, імітуючи їхнє звучання в мові …

Читати далі

07

Лип'19

Букви та буквосполучення Ö, Ø, EU, ОЕ

Голосні, яким на письмі відповідають букви й буквосполучення ö, ø, ое, eu, у німецькій, данській, іспанській, норвезькій, турецькій, французькій, шведській …

Читати далі

07

Лип'19

Голосні [e], [u]

Голосний e звичайно передаємо буквою е: ене́ргія, е́ра, Есхі́л, Етна, філе́, шардоне́, шевроле́, а в сполученні з попереднім j — …

Читати далі

07

Лип'19

Неподвоєні й подвоєні букви на позначення приголосних

У загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних звичайно не подвоюємо: аба́т, акумулятор, баро́ко, беладо́на, белетри́стика, браві́симо, ват, гру́па, …

Читати далі

07

Лип'19

Буквосполучення ll та ill у словах французького походження

Французькі буквосполучення ll та ill після голосних, у кінці слів та перед голосними відповідно до французької вимови передаємо через й: …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.