• Немає товарів у кошику.

Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

Префікс пре- вживаємо переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня вияву ознаки: прега́рний, презавзя́тий, прекра́сний, прему́дрий, препога́но, пречудо́во, а також у словах прези́рливий, прези́рство та словах старослов’янського походження: преосвяще́нний, преподо́бний, престо́л.

Префікс при- пишемо переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, та в похідних від них словах: прибі́гти, прибо́ркати, прибудува́ти, прива́бити, прикрути́ти, пришви́дшити; прибо́рканий, прибудо́ваний, прива́бливий, прикру́чений, пришви́дшення; в іменниках та прикметниках, утворених унаслідок поєднання іменників із прийменником при та суфіксом: при́гірок, при́ярок; прибере́жний, прикордо́нний; у прикметниках на означення неповноти ознаки: приста́ркуватий.

Префікс прі- вживаємо тільки в словах прі́звисько, прі́звище, прі́рва.

Український правопис

Перейти до змісту

Щоб перевірити свої знання, перейдіть до безкоштовного інтерактивного тренажера: Правопис префіксів з Е, И, І

0 коментарів до "Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.