Вхід

правопис голосних звуків

07

Лип'19

Географічні назви з прикметниковими закінченнями

Прикметникові закінчення слов’янських географічних назв передаємо так само, як у прізвищах, але у формі всіх трьох граматичних родів та однини …

Читати далі

07

Лип'19

Слов’янські прізвища та імена

Основні правила правопису прізвищ та імен інших слов’янських народів такі: Білоруські та російські імена за традицією не транслітеруємо, а передаємо …

Читати далі

07

Лип'19

Подвоєння букв на позначення голосних

Подвоєння букв на позначення голосних в іншомовних власних назвах передаємо подвоєнням відповідних українських букв: А́арне, Аа́хен, Авраа́м, Заа́ле, Каа́ба, Ку́усінен, …

Читати далі

07

Лип'19

Буквосполучення EI, EU у словах німецького походження; IJ та Y в словах нідерландського походження

Німецьке буквосполучення еі відповідно до вимови передаємо українською мовою через ай (яй):  Айзена́х,  Ва́йнрайх,  Віттгеншта́йн, Ва́йзенборн, Ка́йзер, Ма́йнгоф, Нортга́йм, Бляйбтрой, …

Читати далі

07

Лип'19

Дифтонги [au], [ei], [ou]; звуки [æ], [ə:] у словах англійського походження

Дифтонги au, ei, ou у словах англійського походження Англійські дифтонги au, ei, ou звичайно передаємо, імітуючи їхнє звучання в мові …

Читати далі

07

Лип'19

Букви та буквосполучення Ö, Ø, EU, ОЕ

Голосні, яким на письмі відповідають букви й буквосполучення ö, ø, ое, eu, у німецькій, данській, іспанській, норвезькій, турецькій, французькій, шведській …

Читати далі

07

Лип'19

Буквосполучення au, ou

Буквосполучення au, ou на позначення звукосполучень au ou передаємо через ау, оу: аутса́йдер, гауптва́хта, ма́узер; Ка́унас;  Кла́ус, Кра́узе, Па́уль, Фа́уст. …

Читати далі

07

Лип'19

Голосні [e], [u]

Голосний e звичайно передаємо буквою е: ене́ргія, е́ра, Есхі́л, Етна, філе́, шардоне́, шевроле́, а в сполученні з попереднім j — …

Читати далі

07

Лип'19

Голосний [і]

Залежно від позиції в слові, особливостей вимови і мовної традиції букви на позначення звука i, зокрема і, у (ігрек), e, …

Читати далі

06

Лип'19

Складні слова, які пишемо разом

Разом пишемо: 1) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, адмінрефóрма, академвідпýстка, багатвéчір, бухóблік, виконро́б, власкóр, …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.