• Немає товарів у кошику.

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках

  1. У дієсловах першої дієвідміни  відбувається  зміна приголосних: г на ж, к на ч, х на ш, з на ж, с на ш, т на ч, ст на   щ, ск на   щ у всіх формах теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного виду), якщо така зміна є в першій особі однини: могти́ — мо́жу, мо́жеш; пекти́ —  печу́,  пече́ш;  колиха́ти —  колишу́,  коли́шеш;  в’яза́ти —  в’яжу́, в’я́жеш;  чеса́ти  — чешу́,  че́шеш;  хоті́ти —  хо́чу,  хо́чеш;  свиста́ти — свищу́, сви́щеш; полоска́ти — полощу́, поло́щеш.
  1. У дієсловах другої дієвідміни в першій  особі  однини приголосні д, т, з, с   змінюються   на дж, ч, ж, ш, а зд, ст на ждж, щ: води́ти — воджу́, верті́ти — верчу́, вози́ти — вожу́, носи́ти — ношу́; ї́здити — ї́жджу, ви́мостити — ви́мощу.
Примітка. У дієслові бі́гти й похідних від нього забі́гти, прибі́гти та ін., що належать до другої дієвідміни, г змінюється на ж у всіх формах теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного виду): бі́гти  біжу́, біжи́ш.
  1. Приголосні г, з змінюються на ж; к,  т на  ч; с на ш; д, дз на дж; ст, ск на щ:
  • у дієприкметниках перед суфіксом –ен(ий): перемо́жений, во́жений, пе́чений, кру́чений, но́шений, збу́джений, ви́їжджений, ви́мощений, пу́щений;
  • у похідних дієсловах із суфіксами –ува–  та : заморо́жувати, вико́чувати, вино́шувати, розку́шувати,  прина́джувати,  виї́жджувати, вимо́щувати; походжа́ти, саджа́ти, але заважа́ти, хоч зава́дити, зава́джу;
  • у віддієслівних іменниках перед суфіксом –енн(я): відно́шення, розхо́дження, розгні́ждження, спро́щення, але перед –інн(я) ці приголосні зберігаються: воді́ння, возі́ння, гнізді́ння, крутіння, носі́ння.

Примітка 1. У дієсловах другої дієвідміни після губних перед я, ю з’являється л: ку́плять, ло́влять, ло́млять, лю́блять; куплю́, ловлю́, ломлю́, люблю́.

Л з’являється також після губних:

  • у дієприкметниках на –ен(ий): зро́блений, ку́плений, розгра́флений;
  • у дієприслівниках на –ячи: гу́блячи, лю́блячи, ро́блячи;
  • у віддієслівних іменниках перед –енн(я): здеше́влення, погли́блення.
Примітка 2. Постфікс –ся (-сь) у дієсловах пишемо разом, причому в третій особі однини перед –ся з’являється ть: б’є́ться, ллється, смію́ся, сміє́шся, сміє́ться.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.