Вхід

чергування звуків

07

Лип'19

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках

У дієсловах першої дієвідміни  відбувається  зміна приголосних: г на ж, к на ч, х на ш, з на ж, с на …

Читати далі

02

Лип'19

Позиції вживання прийменника З та його варіантів ІЗ, ЗІ (ЗО)

1. З уживаємо: 1) на початку речення перед буквою, що позначає голосний: З одним рибалкою він дуже подружив (Л. Глібов); …

Читати далі

02

Лип'19

Позиції вживання сполучників і часток І, Й та І, Й на початку слів

1. Щоб уникнути збігу букв, що позначають важкі для вимови приголосні звуки, та для досягнення милозвучності, на письмі вживаємо і …

Читати далі

02

Лип'19

Зміни приголосних перед суфіксальним голосним під час словотворення

Під час словотворення зазнають змін такі звукосполучення та окремі приголосні перед суфіксальним голосним:

Читати далі

02

Лип'19

Зміни приголосних перед суфіксом -Н-

Приголосні звуки к, м’який і твердий ц перед суфіксом -н- змінюємо на ч: безпе́ка — безпе́чний; вік — ві́чний; рік …

Читати далі

02

Лип'19

Зміни приголосних у прикметниках і прислівниках вищого ступеня порівняння

Під час творення прикметників і прислівників вищого ступеня порівняння г, ж, з змінюємо на жч, а с — на щ: …

Читати далі

02

Лип'19

Зміни приголосних перед -СЬК-(ИЙ), -СТВ-(О)

1. Під час утворення нових слів деякі приголосні перед -ськ-(ий), -ств-(о) зазнають звукових змін, що зафіксовані й на письмі, а …

Читати далі

02

Лип'19

Чергування Б із БЛ; П із ПЛ; В із ВЛ; М із МЛ; Ф із ФЛ

Чергування Б із БЛ; П із ПЛ; В із ВЛ; М із МЛ; Ф із ФЛ, причому звук Л у …

Читати далі

02

Лип'19

Чергування Т із Ч; З із Ж; С із Ш; ЗД із ЖДЖ; СТ із Щ

Чергування Т із Ч; З із Ж; С із Ш; ЗД із ЖДЖ; СТ із Щ у першій особі однини …

Читати далі

02

Лип'19

Чергування Д із ДЖ

Чергування Д із ДЖ у першій особі однини дієслів теперішнього часу і майбутнього часу доконаного виду та в пасивних дієприкметниках …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.