• Немає товарів у кошику.

Е (невипадний) — І (невипадний) у коренях дієслів

Це чергування також відбувається в коренях дієслів і змінює їхні значення: е вживаємо в префіксальних дієсловах доконаного виду, і — в утворених від них дієсловах недоконаного виду:

 • ви́гребти — вигріба́ти,
 • ви́коренити — викорі́нювати,
 • ви́пекти — випіка́ти,
 • замести́ — заміта́ти,
 • зберегти́ — зберіга́ти,
 • перелеті́ти — переліта́ти,
 • наректи́ — наріка́ти,
 • спостерегти́ — спостеріга́ти,
 • причепи́ти — причіпля́ти
 • (так само ви́волокти — виволіка́ти, де о чергуємо з і).

Е чергуємо з і також у дієсловах із суфіксом -ува- (-юва-), коли наголос падає на кореневий і, та в похідних від цих дієслів іменниках на -нн-(я):

 • бреха́ти — набрі́хувати,
 • ви́коренити — викорі́нювати,
 • заверті́ти — заві́рчувати,
 • теса́ти — заті́сувати,
 • чека́ти — очі́кувати;
 • ви́коренення — викорі́нювання,
 • чека́ння — очі́кування;
 • так само ви́полоскати — виполі́скувати (де о чергуємо з і).
Але: виве́ршувати, заве́ршувати, переве́ршувати, потребува́ти, прище́плювати.
Е (випадний) — И

Випадний е чергуємо з и перед л, р:

 • беру́ — бра́ти — вибира́ти,
 • ви́стелю — ви́слати — вистила́ти,
 • завме́р — замри́ — завмира́ти,
 • запе́р — запри́ — запира́ти,
 • стер — зітри́ — стира́ти та ін.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Е (невипадний) — І (невипадний) у коренях дієслів"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.