• Немає товарів у кошику.

Зміни приголосних перед суфіксальним голосним під час словотворення

Під час словотворення зазнають змін такі звукосполучення та окремі приголосні перед суфіксальним голосним:

1) буквосполучення —цьк- змінюємо на —чч-, а —ськ- — на ч в іменниках перед суфіксом -ин-:

 • воя́цький — воя́ччина;
 • коза́цький — Коза́ччина;
 • німе́цький — Німе́ччина;
 • туре́цький — Туре́ччина (але: га́лицький — Галичина́);
 • ре́крутський — ре́крутчина;
 • солда́тський — солда́тчина;

2) буквосполучення -ськ-, -ск змінюємо на щ в іменниках перед суфіксом -ин-:

 • полта́вський — Полта́вщина;
 • віск — вощи́на;
 • пісо́к (піску́) — піщи́на;

3) буквосполучення -ск, -шк- змінюємо на щ у прикметниках перед голосним а суфікса -ан-:

 • віск — воща́ни́й;
 • до́шка — дощани́й,
 • пісо́к (піску́) — піща́ний;

4) буквосполучення -ськ-, -зьк- змінюємо відповідно на щ, жч у прізвищах перед суфіксами -енк-, -ук:

 • Васько́ — Ва́щенко — Ващу́к;
 • Ісько́ — І́щенко — Іщу́к,
 • Они́сько — Они́щенко — Онищу́к,
 • Водола́зький — Водола́жченко;
 • Кузько́ — Кужче́нко.
Примітка. У присвійних прикметниках від власних імен із буквосполученнями —ск-, -ськ- букву с на письмі зберігаємо, а букву к змінюємо на ч:

 • Пара́ска — Пара́счин,
 • Они́ська — Они́сьчин;

-шк- змінюємо на щ:

 • Мела́шка — Мела́щин.

5) приголосні г, к, х змінюємо на ж, ч, ш у присвійних прикметниках перед суфіксом -ин:

 • О́льга — О́льжин;
 • Ната́лка — Ната́лчин,
 • Ода́рка — Ода́рчин,
 • дочка́ — доччи́н;
 • Дома́ха — Дома́шин,
 • сва́ха — сва́шин

та у відіменних дієсловах перед суфіксами -и-, -а-:

 • баті́г — батожи́ти,
 • друг — дружи́ти,
 • крик — крича́ти,
 • сухи́й — суши́ти.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Зміни приголосних перед суфіксальним голосним під час словотворення"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.