Вхід

правопис приголосних

07

Лип'19

Правопис прикметникових форм від географічних назв і від назв народів

Суфікси -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ) У суфіксах -инськ(ий), -інськ(ий) прикметників, утворених від географічних назв і від назв народів, що мають у своїй …

Читати далі

07

Лип'19

Слов’янські прізвища та імена

Основні правила правопису прізвищ та імен інших слов’янських народів такі: Білоруські та російські імена за традицією не транслітеруємо, а передаємо …

Читати далі

07

Лип'19

Буквосполучення au, ou

Буквосполучення au, ou на позначення звукосполучень au ou передаємо через ау, оу: аутса́йдер, гауптва́хта, ма́узер; Ка́унас;  Кла́ус, Кра́узе, Па́уль, Фа́уст. …

Читати далі

07

Лип'19

Неподвоєні й подвоєні букви на позначення приголосних

У загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних звичайно не подвоюємо: аба́т, акумулятор, баро́ко, беладо́на, белетри́стика, браві́симо, ват, гру́па, …

Читати далі

07

Лип'19

Звук [j]. Кінцеві буквосполучення -dr, -tr

Звук j Звук j звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень je, ji, ju, …

Читати далі

07

Лип'19

Буквосполучення ll та ill у словах французького походження

Французькі буквосполучення ll та ill після голосних, у кінці слів та перед голосними відповідно до французької вимови передаємо через й: …

Читати далі

07

Лип'19

Букви W, TH у словах англійського походження

Англійське w на позначення звука w передаємо звичайно  через в: віке́нд, Вашингто́н, Ве́бстер, Веллінгто́н, Ві́льсон, Вінніпе́г та ін.; у деяких …

Читати далі

07

Лип'19

Буквосполучення th у словах грецького походження

Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький,  теа́тр,  тео́рія,  ортодо́кс,  ортопе́дія,  …

Читати далі

07

Лип'19

Звуки [g], [h]

Звук g та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі буквою g, звичайно передаємо буквою г: аванга́рд, агіта́ція, агре́сор, …

Читати далі

07

Лип'19

Звук [l]

Звук l у словах іншомовного походження передаємо твердим або м’яким л — залежно від того, як узвичаєне те чи те …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.