Вхід

правопис суфіксів

07

Лип'19

Правопис складних і складених географічних назв

Окремо пишемо: географічні назви, що складаються з прикметника та іменника: Бíла Цéрква, Велúкий У́стюг, Вéрхня Сілéзія, Вúшній Волочóк, Гóла Прúстань, …

Читати далі

07

Лип'19

Правопис прикметникових форм від географічних назв і від назв народів

Суфікси -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ) У суфіксах -инськ(ий), -інськ(ий) прикметників, утворених від географічних назв і від назв народів, що мають у своїй …

Читати далі

07

Лип'19

Географічні назви з прикметниковими закінченнями

Прикметникові закінчення слов’янських географічних назв передаємо так само, як у прізвищах, але у формі всіх трьох граматичних родів та однини …

Читати далі

03

Лип'19

Дієслівні суфікси

-УВА- (-ЮВА-), -ОВА- 1. У багатьох дієсловах української мови пишемо суфікс -ува- (-юва-): будува́ти, гостюва́ти, керува́ти, міркува́ти; лікарюва́ти, учителюва́ти. У …

Читати далі

03

Лип'19

Прикметникові та дієприкметникові суфікси

-Н-(ИЙ), -Н-(ІЙ) 1. За допомогою суфікса -н-(ий) від іменникових і дієслівних основ утворено основний склад якісних і відносних прикметників: влу́чний, …

Читати далі

03

Лип'19

Правопис іменникових суфіксів

-ИК, -НИК / -ІВНИК, -ЛЬНИК 1. В українських суфіксах -ик, -ник / -івник, -льник пишемо и: бра́тик, вузлик; коля́дник, лі́рник, …

Читати далі

03

Лип'19

Подвоєння букв як наслідок їх збігу

1. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні: 1) префікса й кореня: ввіч, вві́чливий, відда́ти, ві́дділ, …

Читати далі

02

Лип'19

Зміни приголосних перед суфіксальним голосним під час словотворення

Під час словотворення зазнають змін такі звукосполучення та окремі приголосні перед суфіксальним голосним:

Читати далі

02

Лип'19

Зміни приголосних перед суфіксом -Н-

Приголосні звуки к, м’який і твердий ц перед суфіксом -н- змінюємо на ч: безпе́ка — безпе́чний; вік — ві́чний; рік …

Читати далі

02

Лип'19

Зміни приголосних перед -СЬК-(ИЙ), -СТВ-(О)

1. Під час утворення нових слів деякі приголосні перед -ськ-(ий), -ств-(о) зазнають звукових змін, що зафіксовані й на письмі, а …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.