• Немає товарів у кошику.

Зміни приголосних перед суфіксом -Н-

Приголосні звуки к, м’який і твердий ц перед суфіксом -н- змінюємо на ч:

 • безпе́ка — безпе́чний;
 • вік — ві́чний;
 • рік — річни́й;
 • мі́сяць — мі́сячний;
 • око́лиця — око́личний;
 • пшени́ця — пшени́чний;
 • се́рце — серде́чний;
 • со́нце — со́нячний;
 • яйце́ — яєчня.

А звуки г, х перед цим суфіксом — на ж, ш:

 • доро́га — доро́жній,
 • перемо́га — перемо́жний,
 • пиха́ — пи́шний.

Приголосний твірної основи ч зберігаємо в похідних словах помічни́й (від по́міч); нічни́й (від ніч); я́чний, ячмі́нний (від ячмі́нь).

Виняток становлять слова двору́шник, міро́шник, рушни́к, рушни́ця, серде́шний (зі значенням ‘бідолашний’), со́няшник, торі́шній.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Зміни приголосних перед суфіксом -Н-"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.