• Немає товарів у кошику.

Зміни приголосних перед -СЬК-(ИЙ), -СТВ-(О)

1. Під час утворення нових слів деякі приголосні перед -ськ-(ий), -ств-(о) зазнають звукових змін, що зафіксовані й на письмі, а саме:

1) к, м’який ц, ч + -ськ-(ий), -ство-(о)цьк-(ий),-цтв-(о):

 • гірни́к — гірни́цький — гірни́цтво;
 • коза́к — коза́цький — коза́цтво;
 • па́рубок — парубо́цький — парубо́цтво;
 • молоде́ць — молоде́цький, молоде́цтво;
 • стріле́ць — стріле́цький;
 • ткач — тка́цький — тка́цтво;

2) г, ж, з + -ськ-(ий), -ств-(о)зьк-(ий), –зтв-(о):

 • Пра́га — пра́зький;
 • убо́гий — убо́зтво;
 • Запорі́жжя — запорі́зький;
 • Зба́раж — зба́разький;
 • боягу́з — боягу́зький — боягу́зтво,
 • але ге́рцог — ге́рцогський;

3) х, ш, с + -ськ-(ий), -ств-(о)ськ-(ий), –ств-(о):

 • воло́х — воло́ський;
 • чех — че́ський;
 • залі́сся — залі́ський;
 • това́риш — товари́ський — товари́ство;
 • але: шах — ша́хський, Цю́рих — цю́рихський.

2. Решту букв на позначення приголосних перед суфіксами -ськ-(ий), -ств-(о) на письмі зберігаємо:

 • агент — аге́нтство;
 • бага́тий — бага́тство;
 • брат — бра́тський — бра́тство;
 • заво́д — заводськи́й;
 • інтеліге́нт — інтеліге́нтський;
 • люд — людськи́й — лю́дство;
 • сирота́ — сирі́тський — сирі́тство;
 • пропаганди́ст — пропаганди́стський;
 • студе́нт — студе́нтський — студе́нтство.
Примітка. Про творення прикметників за допомогою суфікса -ськ-(ий) від географічних назв і назв народів див. § 150.

Український правопис

Інтерактивне завдання для самоперевірки з цієї теми доступний за адресою: Творення іменників і прикметників із суфіксами -СЬК-, -СТВ-

Перейти до змісту

0 коментарів до "Зміни приголосних перед -СЬК-(ИЙ), -СТВ-(О)"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.