Вхід

дієслово

07

Лип'19

Дієприслівник

1. Дієприслівники теперішнього часу утворюємо від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів –учи (-ючи), –ачи (-ячи). Суфікс –учи (-ючи) …

Читати далі

07

Лип'19

Неозначена форма дієслова (інфінітив)

Неозначена форма дієслова закінчується на –ти:  гли́бшати, годува́ти, годува́тися (годува́тись), жи́ти, ки́нути, лі́зти, мандрува́ти, нести́, пекти́, пекти́ся (пекти́сь), ревти́, розумі́ти, стоя́ти, …

Читати далі

07

Лип'19

Умовний спосіб дієслова

Частки б, би в умовному способі пишемо окремо: б пишемо після слів, що закінчуються   на голосний: я хотіла б;    вона …

Читати далі

07

Лип'19

Наказовий спосіб

Наказовий спосіб має  лише  форми  другої  особи  однини  й першої та другої особи множини з такими закінченнями: 2 ос. однини …

Читати далі

07

Лип'19

Минулий і давноминулий час дієслова

Дієслова минулого часу особових закінчень не мають. Історично форми минулого часу утворилися від дієприкметників, і тому в них зберігаються афікси …

Читати далі

07

Лип'19

Майбутній час

Майбутній час  дієслів  недоконаного  виду  вживаємо  в таких формах: а) особові форми  допоміжного  дієслова бу́ти —  бу́ду,  бу́деш,  бу́де, бу́демо …

Читати далі

07

Лип'19

Відмінювання дієслів ДА́ТИ , ЇСТИ , ВІДПОВІСТИ́ (та ін. з компонентом –ВІСТИ), БУ́ТИ

Дієслова да́ти, ї́сти, відпові́сти́, розповіс́ти́ та інші з частиною –вісти, а також бу́ти з усіма похідними від них становлять відповідно …

Читати далі

07

Лип'19

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках

У дієсловах першої дієвідміни  відбувається  зміна приголосних: г на ж, к на ч, х на ш, з на ж, с на …

Читати далі

07

Лип'19

Поділ дієслів на дієвідміни

За характером особових закінчень теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного виду) дієслова поділено на дві дієвідміни: першу й другу. …

Читати далі

07

Лип'19

Дієвідмінювання в теперішньому часі

Зразки дієвідмінювання в теперішньому часі: І Д І Є В І Д М І Н А Однина Множина 1 ос. …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.