• Немає товарів у кошику.

Минулий і давноминулий час дієслова

Дієслова минулого часу особових закінчень не мають. Історично форми минулого часу утворилися від дієприкметників, і тому в них зберігаються афікси на позначення роду: або нульове закінчення в чол. роді, –ла в жін. роді, –ло в середн. роді однини, –ли у множині всіх родів: брав, ніс, пік; бра́ла, несла́, пекла́; бра́ло, несло́, пекло́; бра́ли, несли́, пекли́.

Давноминулий час дієслова складається з форм минулого часу цього дієслова  та  відповідних  форм  минулого  часу  допоміжного  дієслова бу́тиходи́в був, ходи́ла була́, ходи́ли були́.

Примітка 1. Про чергування о, е з і в дієсловах віз, ніс та ін.  див. § 9,  п.  1,  7). За аналогією до форм віз, ніс, стері́г та ін., у яких о, е чергуються з і, утворилися такі форми, як запрі́г (від запрягти́), ліг (від лягти́), де маємо і замість я.
Примітка 2. У ряді дієслів, що мають у формах теперішнього (майбутнього) часу суфіксальне н з особовими закінченнями,  відповідний  суфікс  –ну–  у формах  інфінітива й минулого часу може випадати. Це буває переважно тоді, коли суфікс –ну– ненаголошений  і дієслово  не має  значення  одноразовості.

Проте  повної  послідовності в уживанні інфінітива й минулого часу із суфіксом –ну– або без нього немає: зблі́днути — зблід, зблі́дла; посо́хнути — посо́хти — посо́хнув, посо́х, посо́хнула, посо́хла; сла́бнути  — засла́бти  — засла́б, засла́бла; тягну́ти — тягти́ — тягну́в, тягну́ла  — потя́г, тягла́.

Примітка 3.  Постфікс ся після суфікса інфінітива, закінчень усіх форм минулого часу та закінчень 1 ос. однини, множини й 2 ос. множини майбутнього часу доконаного й недоконаного (синтетична форма) виду може змінюватися на сь в усному мовленні та художньому стилі: узя́тись, узя́всь, узяла́сь, узяло́сь, узяли́сь; візьму́сь, ві́зьмемось, ві́зьметесь; бра́тимусь, бра́тимемось, бра́тиметесь. У формі однини чол. роду минулого часу   це буває   тільки   після   приголосного   в:   знайшо́всь,   одягну́всь,    усміхну́всь (але: стері́гся, обпі́кся тощо).

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Минулий і давноминулий час дієслова"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.