• Немає товарів у кошику.

Назви, пов’язані з релігією

  1. З великої букви пишемо слова Бог, Алла́х, а також імена Бога: Єго́ва, Савао́ф, Адона́й, Елохі́м, імена богів і богинь у різних народів: Деме́тра, Ві́шну, Ге́ба, Бра́хма, Марс, Перу́н, Даждьбо́г. Так само пишемо імена засновників релігій: Бу́дда, Зарату́стра, Магоме́т; апостолів, пророків, святих у    християнстві:    Іва́н    Хрести́тель,    Іва́н    Богосло́в,    Мико́ла Чудотво́рець, Андрій́ Первозва́ний.
Примітка. Слово бог як найменування богів і богинь політеїстичних релігій пишемо з малої букви: боги́Старода́внього Єги́пту, бог Посейдо́н, боги́ня Ге́ра, бог торгі́влі.
  1. З великої букви пишемо слова: Трій́ця, Свята ́Трій́ця, найменування осіб Святої Трійці (Бог Оте́ць, Бог Син, Бог Дух Святи́й) і слово Богоро́диця; інші найменування Бога (Госпо́дь, Спаси́тель, Всеви́шній, Творе́ць) і Богородиці (Цари́ця Небе́сна, Ма́ти Божа, Пречи́ста Ді́ва); прикметники, утворені від слова Бог, Господь (сла́ва  Бо́жа,  во́ля  Госпо́дня,  Бо́жий про́мисел).
Примітка 1. Слова апо́стол, святи́й, преподо́бний, му́ченик та ін. пишемо з малої букви: апо́стол Матві́й, святи́й Пантелеймо́н,  свята́ великому́чениця  Варва́ра, преподо́бний Серафи́м Саро́вський, блаже́нна Феодо́ра. Але Пресвята́Богоро́диця, Свята́Трі́йця, собо́р Свято́го Петра́.
Примітка 2. У церковних і релігійних текстах з великої букви пишемо займенники, що вживаються замість слів Бог, Божий: Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить! (Біблія); нехай святиться ім’я Твоє (Біблія).
Примітка 3. В усталених словосполученнях, що використовуються в розмовній мові, де слова Бог, Господь та ін. не вживаються як їх найменування, їх пишемо з малої букви: бог зна що (невідомо що), бог зна коли́(невідомо коли), госпо́дь з тобо́ю (ва́ми) (вживається як здивування, заперечення, докір), бог з ним (з тобо́ю) (вживається на знак згоди, примирення, прощення та ін.). З малої букви пишемо вигуки бо́же, го́споди, їй- бо́гу, го́споди бо́же мій, бо́же збав, крім випадків, коли слова Боже, Господи є звертанням до Бога.
  1. З великої букви пишемо назви релігійних свят і постів, а також окремих днів, що стосуються цих періодів: Благові́щення, Вели́кдень, Петра́ й Павла́, Покро́ва, Різдво́, Вели́кий піст, Різдвя́ний піст, Петрі́вка, Пили́півка, Спа́сівка, Страсни́й ти́ждень, Страсна́п’я́тниця.
  1. З великої букви без лапок пишемо назви культових книг: Бі́блія, Святе́Письмо́, Єва́нгеліє, Стари́й Заві́т, Нови́й Заві́т, То́ра,  Псалти́р, Кора́н.
  2. З великої  букви  пишемо  перше  слово  назв  церковУкраї́нська правосла́вна церква, Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютера́нська це́рква, Ри́мсько-католи́цька це́рква, Вірме́нська апо́стольська це́рква.
  1. Великі букви вживаємо в повних офіційних найменуваннях найвищих церковних посадових осіб: Вселе́нський Патріа́рх, Па́па Ри́мський, Святі́йший Патріа́рх Ки́ївський і всієї́ Руси-Украї́ни,         Католіко́с-Патріа́рх усієї́ Гру́зії, Верхо́вний Архиєпи́скоп.
Примітка. Найменування інших церковних звань і посад пишемо з малої букви: митрополи́т  Ві́нницький  і  Ба́рський,  архимандри́т  (архімандри́т),  архиєпи́скоп (архієпи́скоп), па́стор, мулла́, іма́м, ксьондз.
  1. З великої букви пишемо всі слова, крім родових найменувань, у назвах монастирів, церков, ікон: Володи́мирський собо́р, Кири́лівська це́рква, Ки́єво-Пече́рська ла́вра, Миха́йлівський Золотове́рхий монасти́р, храм Христа́Спаси́теля, іко́на Ма́тері Бо́жої Теребовля́нської.
  2. З малої  букви  пишемо  назви  церковних  служб  та  їхніх  частин: літургі́я, проскоми́дія, вечі́рня, у́треня, хре́сний хід, поліє́лей, повечір́’я.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Назви, пов’язані з релігією"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.