Вхід

велика літера

06

Лип'19

Велика буква у складноскорочених назвах

1. Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, мають подвійне написання: 1) з великої букви, якщо …

Читати далі

06

Лип'19

Велика буква в особливому стилістичному вживанні

1. З великої букви пишемо такі найменування, як Висо́кі Догові́рні́ Сто́рони, Надзвича́йний і Повнова́жний Посо́л (в актах міжнародного значення, у …

Читати далі

06

Лип'19

Назви порід тварин, видів і сортів рослин

1. Назви порід тварин пишемо з малої букви: вівча́рка, спаніє́ль, доберма́н (собаки), го́нтер, муста́нг, (коні), кохінхі́н, плімутро́к (кури), мерино́с, лако́н …

Читати далі

06

Лип'19

Назви товарних знаків, марок виробів

1. Торгові назви продуктових, парфумерних і т. ін. товарів, тютюнових виробів, вин, мінеральних вод та інших напоїв беремо в лапки …

Читати далі

06

Лип'19

Назви орденів, медалей, відзнак, премій

1. У назвах орденів, медалей, відзнак з великої букви (крім родових найменувань на зразок о́рден, меда́ль, відзна́ка тощо) пишемо перше …

Читати далі

06

Лип'19

Назви посад, звань, титулів

З великої букви пишемо перше слово офіційних назв найвищих державних посад та посад керівників міжнародних організацій: Генера́льний секрета́р ООН, Президе́нт …

Читати далі

06

Лип'19

Назви документів, пам’яток історії та культури, творів літератури та мистецтва, друкованих органів тощо

1. У складених назвах найважливіших документів, нормативно-правових актів законів з великої букви пишемо перше слово, власні назви, перше слово після …

Читати далі

06

Лип'19

Назви органів влади, установ, організацій, товариств, партій, об’єднань, підприємств, фірм, агентств

В офіційних складених назвах органів влади, установ і організацій, товариств і  об’єднань  з великої  букви  пишемо  перше  слово  (і  всі  …

Читати далі

06

Лип'19

Назви, пов’язані з релігією

З великої букви пишемо слова Бог, Алла́х, а також імена Бога: Єго́ва, Савао́ф, Адона́й, Елохі́м, імена богів і богинь у …

Читати далі

06

Лип'19

Назви історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних заходів

У назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят з великої букви пишемо перше (або єдине) слово і власні назви: …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.