• Немає товарів у кошику.

Назви історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних заходів

  1. У назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят з великої букви пишемо перше (або єдине) слово і власні назви: Вели́ка францу́зька револю́ція, Коліїв́щина, Семиріч́на війна́, Львів́ське збро́йне повста́ння 1848 р., Пари́зька кому́на, Ренеса́нс, епо́ха Відро́дження, епо́ха  Баро́ко, Нови́й рік, День учи́теля, День па́м’яті та прими́рення, Верса́льський ми́рний до́говір, Деклара́ція незале́жності США.
  2. Так само пишемо назви політичних, культурних, спортивних та ін. заходів міжнародного  або  загальнодержавного  значенняОлімпій́ські  іѓри, Бі́ла олімпіа́да, Марш ми́ру, Всесві́тній конгре́с украї́нців, Всеукраї́нська педагогі́чна конфере́нція, Міжнаро́дний рік дити́ни, Ку́бок УЄФА (футбол). Назви інших регулярних заходів, що не мають офіційного характеру, пишемо з малої букви: день інформа́ції, саніта́рний день, субо́тник, неді́льник.
Примітка  1.  У  назвах  свят День  Незале́жності  Украї́ни,  День  Собо́рності Украї́ни, День Конститу́ції Украї́ни з великої букви пишемо всі слова.
Примітка 2. У назвах історичних подій із другим прикметником, що походить від географічної назви, де використовується дефіс, або походить від двох географічних назв, з великої букви пишемо обидві частини: Бре́ттон-Ву́дська конфере́нція (від Бре́ттон- Вудс), Брест-Лито́вський ми́рний до́говір (від Брест-Лито́вськ), Я́ссько-Кишині́вська опера́ція (від Я́сси і Кишині́в).
Примітка 3. Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів тощо, які стали загальними, пишемо з малої букви: гре́ко-пе́рські ві́йни, громадя́нська війна́, хресто́ві похо́ди, доба ́феодалі́зму, анти́чний світ, сере́дні віки́, середньові́ччя, неолі́т, палеолі́т, палеозо́йська ера, трипі́льська культу́ра.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Назви історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних заходів"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.