Вхід

орфографія

07

Лип'19

Апостроф, м’який знак у географічних назвах

1. Апостроф, м’який знак у слов’янських географічних назвах ставимо в тих самих випадках, що й у прізвищах (див. § 144), …

Читати далі

07

Лип'19

Географічні назви інших країн

Географічні назви інших країн передаємо в українській мові відповідно до вимог практичної транскрипції. Е, Ě , ІЕ, Ё, Э, И …

Читати далі

07

Лип'19

Українські географічні назви

Українські географічні назви на письмі передаємо відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпрóвськ, Вíнниця, Гребíнка, Донéцьк, Дýбно, Житóмир, Запорíжжя, …

Читати далі

07

Лип'19

Похідні прикметники від складних імен і прізвищ

Прикметники від складних особових імен, які пишемо з дефісом, зберігають це написання: Жан-Жáк — жан-жáківський. Прикметники від китайських, корейських, в’єтнамських …

Читати далі

07

Лип'19

Складні імена та прізвища (прізвиська)

Імена та прізвища (також прізвиська) людей, що складаються з двох чи трьох компонентів або до складу яких входять прийменники, частки, …

Читати далі

07

Лип'19

Апостроф і м’який знак у слов’янських прізвищах та іменах

Апостроф Апостроф пишемо після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аля́б’єв, Арéф’єв, Водоп’я́нов, Григóр’єв, Захáр’їн, Луб’я́нцев, Лук’я́нов, …

Читати далі

07

Лип'19

Особливості відмінювання власних назв іншомовного походження

У дво- і полікомпонентних іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, за винятком тих, які є невідмінюваними: Жа́на-Жа́ка, Марі́ї- Антуане́тти, Марі́-Сесілі́, …

Читати далі

07

Лип'19

М’який знак (ь) у словах іншомовного походження

1. М’який знак (ь) у словах іншомовного походження пишемо після приголосних д, т, з, с, л, н: перед я, ю, …

Читати далі

07

Лип'19

Апостроф у словах іншомовного походження

Апостроф у словах іншомовного походження та похідних пишемо перед я, ю, є, ї, які позначають сполучення звука j з наступним …

Читати далі

07

Лип'19

Подвоєння букв на позначення голосних

Подвоєння букв на позначення голосних в іншомовних власних назвах передаємо подвоєнням відповідних українських букв: А́арне, Аа́хен, Авраа́м, Заа́ле, Каа́ба, Ку́усінен, …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.