• Немає товарів у кошику.

Апостроф і м’який знак у слов’янських прізвищах та іменах

Апостроф

  1. Апостроф пишемо після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аля́б’єв, Арéф’єв, Водоп’я́нов, Григóр’єв, Захáр’їн, Луб’я́нцев, Лук’я́нов, Пом’ялóвський, Прокóф’єв, Рум’я́нцев, Ю́р’єв, В’ю́жин; перед йо апостроф не пишемо: Воробйóв, Соловйóв.
Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишемо: Бядýля, Пясéцький, Рю́мін.

М’який знак (ь)

  1. М’який знак (ь) пишемо в прізвищах після літер на позначення м’яких приголосних:
  • у прізвищах після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н:

а)  при  роздільній  вимові  перед  яюєїДья́конов,  Панкрáтьєв, Третьякóв, Полóзьєв, Салáсьєв, Фатья́нов, Ілью́шин, Анáньїн;

б) перед приголосними: Вóльнов, Конькóв;

в) у кінці слова: Лось, Сóболь.

Примітка. Коли я, ю означають сполучення м’якого приголосного з а, у, то перед ними ь не пишемо: Дя́гилєв, Зя́брев, Ляпунóв, Цявлóвський, Тюмéнєв;
  • у прізвищах із суфіксом -ець: Глýховець, Скитáлець.
Примітка 1. М’якість польських приголосних n, s, c, dz позначаємо в українській мові літерою ь лише в кінці слова: Кýронь, Дзісь, Цúрліць, Нéдзведзь, але Урбáнчик, Куснéвич, Свя́дек, Свідзи́нський.
Примітка 2. На м’якість приголосного ц у кінці основи слов’янських прізвищ І відміни вказує закінчення (Кустýриця, а не Кустýрица). У неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде: Клáузевіц, Лíфшиц, Мóріц.

Неслов’янські прізвища та імена

Про правопис неслов’янських прізвищ та імен див. III розділ «Правопис слів іншомовного походження».

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Апостроф і м’який знак у слов'янських прізвищах та іменах"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.