Вхід

правопис слів іншомовного походження

07

Лип'19

Правопис складних і складених географічних назв

Окремо пишемо: географічні назви, що складаються з прикметника та іменника: Бíла Цéрква, Велúкий У́стюг, Вéрхня Сілéзія, Вúшній Волочóк, Гóла Прúстань, …

Читати далі

07

Лип'19

Апостроф, м’який знак у географічних назвах

1. Апостроф, м’який знак у слов’янських географічних назвах ставимо в тих самих випадках, що й у прізвищах (див. § 144), …

Читати далі

07

Лип'19

Географічні назви інших країн

Географічні назви інших країн передаємо в українській мові відповідно до вимог практичної транскрипції. Е, Ě , ІЕ, Ё, Э, И …

Читати далі

07

Лип'19

Похідні прикметники від складних імен і прізвищ

Прикметники від складних особових імен, які пишемо з дефісом, зберігають це написання: Жан-Жáк — жан-жáківський. Прикметники від китайських, корейських, в’єтнамських …

Читати далі

07

Лип'19

Складні імена та прізвища (прізвиська)

Імена та прізвища (також прізвиська) людей, що складаються з двох чи трьох компонентів або до складу яких входять прийменники, частки, …

Читати далі

07

Лип'19

Апостроф і м’який знак у слов’янських прізвищах та іменах

Апостроф Апостроф пишемо після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аля́б’єв, Арéф’єв, Водоп’я́нов, Григóр’єв, Захáр’їн, Луб’я́нцев, Лук’я́нов, …

Читати далі

07

Лип'19

Слов’янські прізвища та імена

Основні правила правопису прізвищ та імен інших слов’янських народів такі: Білоруські та російські імена за традицією не транслітеруємо, а передаємо …

Читати далі

07

Лип'19

Особливості відмінювання власних назв іншомовного походження

У дво- і полікомпонентних іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, за винятком тих, які є невідмінюваними: Жа́на-Жа́ка, Марі́ї- Антуане́тти, Марі́-Сесілі́, …

Читати далі

07

Лип'19

Відмінювання загальних назв; невідмінювані іменники іншомовного походження

Іменники іншомовного походження звичайно відмінюємо як відповідні українські іменники: І відміна: ка́псула — ка́псули, ка́псулі; фі́зика — фі́зики, фіз́иці; вакуо́ля …

Читати далі

07

Лип'19

М’який знак (ь) у словах іншомовного походження

1. М’який знак (ь) у словах іншомовного походження пишемо після приголосних д, т, з, с, л, н: перед я, ю, …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.