• Немає товарів у кошику.

Спрощення в -ЖДН-, -ЗДН-, -СТН-, -СТЛ-, -ЗКН-, -СКН-, -СЛН-

-ждн-, -здн-, -стн-, -стл-

У буквосполученнях -ждн-, -здн-, -стн-, -стл- випадають д і т на письмі:

 • ти́ждень — ти́жня — тижне́вий;
 • виїзди́ти — виїзни́й;
 • прої́зд — проїзни́й;
 • вість — ві́сник;
 • ко́ристь — кори́сний;
 • пе́рстень — пе́рсня;
 • честь — че́сний;
 • я́кість — я́кісний;
 • ле́стощі — уле́сливий;
 • стели́ти — сла́ти;
 • ща́стя — щасли́вий.
Але в словах зап’я́стний, кістля́вий, пестли́вий, хвастли́вий, хвастну́ти, шістна́дцять, дев’яно́стники букву т зберігаємо.
Примітка. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження на -ст, букву т у буквосполученні -стн- зберігаємо, хоч відповідний звук не вимовляємо: аванпо́ст — аванпо́стний, бала́ст — бала́стний, компо́ст — компо́стний, контра́ст — контра́стний, форпо́ст — форпо́стний.
-ЗКН-, -СКН-

У буквосполученнях -зкн-, -скн- перед дієслівним суфіксом -ну- випадає к: бри́зки — бри́знути, брязк — бря́знути, блиск — бли́снути, писк — пи́снути, плюск — плю́снути, тріск — трі́снути,

але: ви́пуск — випускни́й, виск — ви́скнути.
-СЛН-

У буквосполученні -слн- випадає л: ма́сло — масни́й; мисль — уми́сний, навми́сне; ремесло́ — ремісни́к.

Український правопис

Безкоштовні інтерактивні тренажери на тему “Спрощення в групах приголосних”: перейти.

Перейти до змісту

0 коментарів до "Спрощення в -ЖДН-, -ЗДН-, -СТН-, -СТЛ-, -ЗКН-, -СКН-, -СЛН-"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.