• Немає товарів у кошику.

Відмінювання кількісних числівників

1. Числівник оди́ н, одне́ (одно́ ), одна́ відмінюємо так:

О Д Н И Н А М Н О Ж И Н А
Чол. і середн. рід Жіночий рід
Н. оди́н, одне́(рідше —одно́) одна́ одні́
Р. одного́ одніє́ї (рідше —одно́ї)

 

одни́х
Д. одному́ одні́й одни́м
Зн. = Н. або Р.

одне́ (одно́)

одну́ = Н. або Р.
Ор. одни́м одніє́ю

(рідше — одно́ю)

одни́ми
М. … одно́му (одні́м) … одні́й … одни́х
Примітка. У займенниках оди́н до о́дного, оди́н о́дному, оди́н з о́дним і под. наголос у слові о́дного, о́дному, о́дній і т. ін. на першому складі.

2. Інші кількісні числівники відмінюємо так:

Н. два дві три чоти́ ри
Р. двох трьох чотирьо́х
Д. двом трьом чотирьо́м
Зн. = Н. або Р. = Н. або Р. = Н. або Р.
Ор. двома́ трьома́ чотирма́
М. двох … трьох ... чотирьо́х

 

Н. п’ять шість сім ві́сім
Р. п’яти́ , п’ятьо́х шести́ , шістьо́х семи́ , сімо́х восьми́ , вісьмо́х
Д. п’яти́ , п’ятьо́м шести́, шістьо́м семи́, сімо́м восьми́, вісьмо́м,
Зн. п’ять або п’ятьо́х шість або шістьо́х сім або сімо́х ві́сім або вісьмо́х
Ор. п’ятьма́, п’ятьома́ шістьма́, шістьома́ сьома́, сімома́ вісьма́, вісьмома́
М. ... п’яти́, п’ятьо́х ... шести́, шістьо́х ... семи́, сімо́х ... восьми́, вісьмох

3. Як п’ять або шість відмінюємо числівники де́в’ять, де́сять, одина́дцять, двана́дцять, трина́дцять, чотирна́дцять, п’ятна́дцять, шістна́дцять, сімна́дцять, вісімна́дцять, дев’ятна́дцять, два́дцять, три́дцять.

4. Складні числівники п’ятдеся́т, шістдеся́т, сімдеся́т, вісімдеся́т відмінюємо за таким зразком:

Н. п’ятдеся́т
Р. п’ятдесяти́, п’ятдесятьо́х
Д. п’ятдесяти́, п’ятдесятьо́м
Зн. п’ятдеся́т або п’ятдесятьо́х
Ор. п’ятдесятьма́, п’ятдесятьома́
М. ... п’ятдесяти́, … п’ятдесятьо́х

5. Складні числівники дві́сті, три́ста, чоти́риста, п’ятсо́т, шістсо́т, сімсо́т, вісімсо́т, дев’ятсо́т відмінюємо за такими зразками:

Н. дві́сті п’ятсо́т
Р. двохсо́т п’ятисо́т
Д. двомста́м п’ятиста́м
Зн. дві́сті п’ятсо́т
Ор. двомаста́ми п’ятьмаста́ми, п’ятьомаста́ми
М. ... двохста́х ... п’ятиста́х

6. У складених кількісних числівниках відмінюємо всі частини: з чотирьохсо́т сімдесяти́ восьми́ ти́сяч шестисо́т п’ятдесяти́ дев’яти́ (гривень).

7. Числівники со́рок, дев’яно́сто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках мають закінчення : сорока́, дев’яно́ста, ста.

8. Збірні числівники дво́є, обо́є, тро́є в непрямих відмінках мають форми від два, оба́ (давня форма), три: двох, двом…, обо́х, обо́м…, трьох, трьом…

9. Збірний числівник оби́два (оби́дві) має в непрямих відмінках такі форми: обо́х, обо́м, обома́, на обо́х.

10. Збірні числівники че́тверо, п’я́теро, ше́стеро, се́меро, во́сьмеро, де́в’ятеро, де́сятеро, одина́дцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьо́х, чотирьо́м…, п’ятьо́х, п’ятьо́м…, шістьо́х, шістьо́м… і т. д.

11. Числові назви ти́сяча, мільйо́н, мілья́рд відмінюємо як іменники відповідних відмін.

12. Неозначено-кількісні числівники кількана́дцять, кількадеся́т відмінюємо як числівник п’ять: кільканадцяти́ й кільканадцятьо́х, кількадесятьма́ й кількадесятьома́.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Відмінювання кількісних числівників"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.