Вхід

граматика української мови

07

Лип'19

Відмінювання прізвищ

Українські прізвища та імена Українські прізвища передаємо на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Березíвський, Біловéрхий, Ведмéдів, …

Читати далі

07

Лип'19

Відмінювання загальних назв; невідмінювані іменники іншомовного походження

Іменники іншомовного походження звичайно відмінюємо як відповідні українські іменники: І відміна: ка́псула — ка́псули, ка́псулі; фі́зика — фі́зики, фіз́иці; вакуо́ля …

Читати далі

07

Лип'19

Дієприкметник

В українській мові розмежовують: Дієприкметники активного стану: — теперішнього часу  на  –чий (-а, -е) (вживані  переважно  в  значенні прикметників та …

Читати далі

07

Лип'19

Наказовий спосіб

Наказовий спосіб має  лише  форми  другої  особи  однини  й першої та другої особи множини з такими закінченнями: 2 ос. однини …

Читати далі

07

Лип'19

Поділ дієслів на дієвідміни

За характером особових закінчень теперішнього часу (або майбутнього часу дієслів доконаного виду) дієслова поділено на дві дієвідміни: першу й другу. …

Читати далі

07

Лип'19

Відмінювання питальних займенників

Н. хто що Р. кого́ чого́ Д. кому́ чому́ Зн. кого́ що Ор. ким чим М. ... ко́му (кім) ... …

Читати далі

07

Лип'19

Відмінювання особових займенників

Однина Множина Н. я ти ми ви Р. мене́ (до ме́не) тебе́ (до те́бе) нас вас Д. мені́ тобі́ нам …

Читати далі

07

Лип'19

Відмінювання порядкових числівників

Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюємо як прикметники твердої групи: пе́рший (пе́рша, пе́рше), дру́гий, четве́ртий, п’я́тий, шо́стий, сьо́мий,  во́сьмий,    дев’я́тий,   …

Читати далі

07

Лип'19

Відмінювання кількісних числівників

1. Числівник оди́ н, одне́ (одно́ ), одна́ відмінюємо так: О Д Н И Н А М Н О Ж …

Читати далі

06

Лип'19

Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини

У називному відмінку вживаємо: 1) закінчення -и: в’я́зи, гу́си, ді́ти, джи́нси, збо́їни, кані́кули, кросі́вки, ку́ри, лю́ди, но́чви, окуля́ри, са́ни, сі́ни, …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.