• Немає товарів у кошику.

Відмінювання порядкових числівників

  1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюємо як прикметники твердої групи: пе́рший (пе́рша, пе́рше), дру́гий, четве́ртий, п’я́тий, шо́стий, сьо́мий,  во́сьмий,    дев’я́тий,    деся́тий,    одина́дцятий,    двана́дцятий…, двадця́тий, тридця́тий, сороко́вий, п’ятдеся́тий, шістдеся́тий, сімдеся́тий, вісімдеся́тий, дев’яно́стий, со́тий, двохсо́тий, трьохсо́тий, чотирьохсо́тий, п’ятисо́тий…, ти́сячний, двохти́сячний, трьохти́сячний, чотирьохти́сячний, п’ятити́сячний…, мільйо́нний, двохмільйо́нний, трьохмільйо́нний, чотирьохмільйо́нний,    п’ятимільйонний…;    числівник тре́тій     (тре́тя, тре́тє) відмінюємо як прикметник м’якої групи.
  1. У складених порядкових числівниках відмінювана остання частина: вісімдеся́т во́сьмий, вісімдеся́т во́сьмого, ти́сяча дев’ятсо́т дев’яно́сто пе́ршого (року), у ти́сяча сімсо́т вісімдесят дев’я́тому (році), у дві ти́сячі вісімна́дцятому (році).
Порядкові  числівники  на  письмі   передаємо   переважно   словами: шо́стий по́верх, пе́рше бе́резня. Якщо порядковий числівник передано цифрою, то після неї кінцеву частину порядкового слова пишемо з дефісом, напр.: 5 по́верх, на 36-му кіломе́трі, після 7 годи́ни (але при позначенні дат, сторінок видання, а також після римських цифр закінчення не пишемо: 1 січня 2000 року, 120 сторінка,  I тисячоліття, XXI століття).

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Відмінювання порядкових числівників"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.