• Немає товарів у кошику.

Відмінювання прізвищ

Українські прізвища та імена

Українські прізвища передаємо на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Березíвський, Біловéрхий, Ведмéдів, Зáєць, Кривонíс, Миколáєнко, Олексíєнко, Олександрóвич, Швець.

Відмінювання прізвищ

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників I відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви I відміни, а прізвища із закінченнями іменників II відміни відмінюємо за зразками відмінювання відповідних загальних назв II відміни:

 • Мáйборода Мáйбороди, Мáйбороді, Мáйбороду й т. д.;
 • Гмúря — Гмúрі, Гмúрі, Гмúрю, Гмúрею й т. д.; Гнатю́к — Гнатюкá, Гнатюкóві (Гнатюкý) й т. д.; Зáєць Зáйця, Зáйцеві (Зáйцю) й т. д.;
 • Іваньó Іваня́, Іванéві (Іваньóві, Іваню́) й т. д.;
 • Кривонíс Кривонóса, Кривонóсові (Кривонóсу) й т. д.;
 • Лéбідь Лéбедя, Лéбедеві (Лéбедю) й т. д.; Мамалúга — Мамалúги, Мамалúзі й т. д.; Журавéль — Журавля́, Журавлéві (Журавлю́) й т. д.; Соловéй — Солов’я́, Солов’є́ві (Солов’ю́) й т. д.; Бýсел — Бýсла, Бýслові (Бýслу) й т. д.;
 • Свéкор — Свéкра, Свéкрові (Свéкру) й т. д.;
 • Мотóк — Моткá, Моткóві (Моткý) й т. д. Панібудьлáска — Панібудьлáски, Панібудьлáсці й т. д.; Снігúр — Снігиря́, Снігирéві (Снігирю́) й т. д.;
 • Снігýр — Снігурá, Снігурóві (Снігурý) й т. д.;
 • Симонéнко — Симонéнка, Симонéнкові (Симонéнку) й т. д.
Але без чергування нуля звука з голосним і навпаки: Швець — Швеця́, Швецéві (Швецю́) й т. д.; Жнець — Жнеця́, Жнецéві (Жнецю́) й т. д.; Врýбель — Врýбеля, Врýбелеві (Врýбелю) й т. д.; Чернéць — Чернеця́, Чернецéві (Чернецю́) й т. д.
Примітка 1. Прізвища на зразок Дідуньó, Іваньó в давальному й місцевому відмінках мають варіанти закінчень -ев-і (-ьов-і, -ю): Дідунéві (-ьóв-і, -ю́), Іванéві (-ьóв-і, – ю́).
Примітка 2. Усі чоловічі прізвища ІІ відміни в родовому відмінку мають закінчення -а (-я) на відміну від деяких співвідносних загальних назв: пор. прізвища Морóз — Морóз-а, Кулíш — Куліш-á, Коровáй — Коровá-я, Чорнотíнь — Чорнотíн-я, Рись — Рúс-я і загальні назви морóз — морóз-у, кулíш — кулеш-ý, коровáй — коровá-ю, тінь — тíн-і, рись — рúс-і.
Примітка 3. За відповідними відмінами відмінюємо неслов’янські змінювані прізвища: Окуджáва — Окуджáви, Окуджáві й т. д., Шекспíр — Шекспíра, Шекспíрові (Шекспíру) й т. д., Стендáль — Стендáля, Стендáлеві (Стендáлю) й т. д., Дíтель — Дíтеля, Дíтелеві (Дíтелю) й т. д. (див. § 140).

Прізвища прикметникового типу на -ий (-ій) відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду (твердої чи м’якої групи):

 • Авдіє́вський — Авдіє́вського, Авдіє́вському й т. д.;
 • Кобиля́нська — Кобиля́нської, Кобиля́нській і т. д.

Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), – ин, -ін (-їн) відмінюємо за такими зразками:

Однина

Н. Пáвлов Ковалíв
Р. Пáвлов Ковалéв-а (-лíв)
Д. Пáвлов Ковалéв(-лíв)
Зн. Пáвлов Ковалéв(-лíв)
Ор. Пáвлов-им Ковалéв-им (-лíв-им)
М. …Пáвлов-і (-у) …Ковалéв() (-лíв, у)
Кл. Пáвлов Ковалéв(-лíв)

Множина

Н. Пáвлов Ковалéв(-лíв)
Р. Пáвлов-их Ковалéв-их (-лíв-их)
Д. Пáвлов-им Ковалéв-им (-лíв-им)
Зн. Пáвлов-их Ковалéв-их (-лíв-их)
Ор. Пáвлов-ими Ковалéв-ими (-лíв-ими)
М. …Пáвлов-их …Ковалéв-их (-лíв-их)
Кл. Пáвлов Ковалéв(-лíв)

Однина

Н. Прóкопів Кирчíв
Р. Прóкопов(-пів) Кирчéв-а (-чíв)
Д. Прóкопов(-пів) Кирчéв-у (-чíв-у)
Зн. Прóкопов(-пів) Кирчéв-а (-чíв-а)
Ор. Прóкопов-им (-пів-им) Кирчéв-им (-чíв-им)
М. …Прóкопов() (-пів-і, -у) М. …Кирчéв-і () (-чíв-і, -у)
Кл. Прóкопов(-пів) Кирчéв-е (-чíв-е)

Множина

Н. Прóкопов(-пів) Кирчéв-и (-чíв-и)
Р. Прóкопов-их (-пів-их) Кирчéв-их (-чíв-их)
Д. Прóкопов-им (-пів-им) Кирчéв-им (-чíв-им)
Зн. Прóкопов-их (-пів-их) Кирчéв-их (-чíв-их)
Ор. Прóкопов-ими (-пів-ими) Кирчéв-ими (-чíв-ими)
М. …Прóкопов-их (-пів-их) Кирчéв-их (-чíв-их)
Кл. Прóкопов(-пів) Кирчéв-и (-чíв-и)

Однина

Н. Гáршин Романи́шин
Р. Гáршин Романи́шин
Д. Гáршин-ові (-у) Романи́шин-ові (-у)
Зн. Гáршин Романи́шин
Ор. Гáршин-им Романи́шин-им
М. …Гáршин(-у) …Романи́шин(-у)
Кл. Гáршин Романи́шин

Множина

Н. Гáршин Романи́шин
Р. Гáршин-их Романи́шин-их
Д. Гáршин-им Романи́шин-им
Зн. Гáршин-их Романи́шин-их
Ор. Гáршин-ими Романи́шин-ими
М. …Гáршин-их …Романи́шин-их
Кл. Гáршин Романи́шин
Примітка 1. У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на – ек суфіксальний –е- зберігаємо: Гáшек Гáшека, Гáшекові…, Лóкетек Лóкетека, Лóкетекові… Так само зберігаємо -е- при відмінюванні прізвищ з кінцевими -ер, -ел: Пéтер — Пéтера…, Пáвел — Пáвела…, але в іменах він випадає: Пéтер — Пéтра…, Пáвел (Пáвол) — Пáвла. При відмінюванні прізвищ слов’янського походження на –ець суфіксальний –е- випадає: Кáролець — Кáрольця, Кáрольцеві…, Мáлець — Мáльця, Мáльцеві…, Морáвець — Морáвця, Морáвцеві…, Óравець — Óравця, Óравцеві…
Примітка 2. Жіночі прізвища на приголосний та –о не відмінюємо: Марíї Сéник, Надíї Балíй, з Лíною Костéнко, без Нíни Бáйко. Аналогічні чоловічі прізвища відмінюємо як відповідні іменники: Василя́Сéника, Михáйлові Баліє́ві, з Івáном Костéнком, без Андрíя Бáйка.
Примітка 3. Від прізвищ прикметникового типу на зразок Романи́шин формою орудного відмінка відрізняється відмінювання прізвищ іменникового типу на зразок Ру́си́н: пор. Романи́шиним, але Ру́си́ном.
Примітка 4. Про відмінювання неслов’янських прізвищ див. § 140.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Відмінювання прізвищ"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.