• Немає товарів у кошику.

Особливості відмінювання іменників ІІ відміни. Знахідний відмінок однини

У знахідному відмінку однини іменники другої відміни мають форму, однакову з формою родового або називного відмінка.

  1. Омонімічну з формою родового відмінка мають усі іменники чол. роду — назви істот, а також найменування персоніфікованих явищ: будівника́, допові́дача́, коня́, хло́пця, Ві́тра, Моро́за.
  2. Усі іменники — назви неістот чол. роду, а також іменники середн. роду в знахідному відмінку мають ту саму форму, що й у називному: буди́нок, декре́т, інститу́т, колекти́в, міст, наро́д, полк, сон, стиль, стіл, ячмі́нь; корі́ння, мі́сто, мі́сце, мо́ре, село́.
Примітка. Деякі конкретні іменники чол. роду, переважно назви побутових предметів, дерев, документів та ін., можуть мати варіантні форми, спільні з формами або родового, або називного відмінків: (зрізав) дуб і ду́ба,(вивчив) вірші ві́рша, (написав) лист і листа́,(узяв) ніж і ножа́,(поклав) оліве́ць і олівця́,(поставив) плуг і плу́га, (розгорнув) дові́дник і дові́дника; (подарував) пе́рстень і пе́рсня, (уклав) акт і а́кта.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Особливості відмінювання іменників ІІ відміни. Знахідний відмінок однини"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.