• Немає товарів у кошику.

Відмінювання географічних назв

  1. Українські, а також іншомовні географічні назви з іменниковими закінченнями відмінюємо переважно як звичайні іменники I, II, III відмін:
І відміна: А́фрика — А́фрики, в А́фриці; Вóлга — Вóлги, на Вóлзі; Лóхвиця — Лóхвиці, Лóхвицею, у Лóхвиці; Махачкалá — Махачкалú, у Махачкалí; Москвá — Москвú, Москвóю, у Москвí; Одéса — Одéси, в Одéсі; Óльвія — Óльвії, Óльвією, в Óльвії; Полтáва Полтáви, у Полтáві; Прáга — Прáги, у Прáзі; Рéчиця — Рéчиці, у Рéчиці; Шепетíвка — Шепетíвки, у Шепетíвці.
ІІ відміна: Буг Бýгу, Бу́гом, на Бýзі по Бýгу); Владивостóк — Владивостóка, Владивосто́ком, у Владивостóці (у Владивостóку); Гáйсин — Гáйсина, Гáйсином, у Гáйсині; Дýбно — Дýбна, Дýбном, у Дýбні; Кúїв  Кúєва, Кúєвом, у Кúєві; Лугáнськ — Лугáнська, Лугáнськом, у Лугáнську; Львів Львóва, Львóвом, у Львóві; Орéл — Орлá, Орлóм, в Орлí; Псков — Пскóва, Пскóвом, у Пскóві; Свíтязь — Свíтязю, Свíтязем, на Свíтязі; Тернóпіль Тернóполя, Тернóполем, у Тернóполі; Теруéль — Теруéля, Теруéлем, у Теруéлі; Токмáк — Токмакá, Токмако́м, у Токмацí (у Токмакý); У́жгород — У́жгорода, У́жгородом, в У́жгороді.
ІІІ відміна: Бретáнь Бретáні, Бретáнню, у Бретáні; Керч — Кéрчі, Кéрчю, у Кéрчі; Об — Óбі, Óб’ю, на Óбі; Свір — Свíрі, Свíр’ю, на Свíрі; Сúзрань — Сúзрані, Сúзранню, у Сúзрані.
  1. Географічні назви, що мають форму множини, відмінюємо як відповідні загальні іменники: Березникú — Березникíв, Березникáм, у Березника́х; Гóрки Гóрок, Гóркам, у Го́рках; Єсентукú — Єсентукíв, Єсентукáм, у Єсентука́х; Жигулí — Жигулíв, Жигуля́м, у Жигуля́х; Ков’я́ги Ков’я́г, Ков’я́гам, у Ков’я́гах; Лубнú Лубéн, Лубнáм, у Лубна́х; Плúски — Плúсок, Плúскам, у Пли́сках; Прилýки — Прилýк, Прилýкам, у Прилу́ках; Ромнú Ромéн, Ромнáм, у Ромна́х; Салóніки  —  Салóнік,  Салóнікам,  у Сало́ніках; Філіппíни — Філіппíн, Філіппíнам, у (на) Філіппінах; Чебоксáри — Чебоксáр, Чебоксáрам, у Чебоксáрах; Чернівцí Чернівцíв, Чернівця́м, у Чернівця́х.
  1. Географічні назви з прикметниковими закінченнями відмінюємо як звичайні прикметники:   Боровé   —   Боровóго,   Боровóму,   у   Борово́му; Жукóвський Жукóвського, Жукóвському, у Жуко́вському; Лозовá — Лозовóї, Лозовíй, у Лозові́й; Рíвне — Рíвного, Рíвному, у Рівному; Чусовá Чусовóї, Чусовíй, у Чусові́й.
Примітка. Від відприкметникових українських назв населених пунктів з кінцевим на зразок Свáтове, Синéльникове, Гаркýшине, Рíвне, що відмінюються за зразком прикметників у формі середнього роду, слід відрізняти подібні за оформленням назви з кінцевим (рідковживані в українській мові, але поширені в інших слов’янських мовах) на зразок Бородінó, Кóсово, Сарáєво, Шеремéтьєво, Гнéзно, Молодéчно, що відмінюються як іменники середнього роду ІІ відміни (див. у п. 1 Дýбно).
  1. Географічні назви, що складаються з прикметника та іменника чи, навпаки, іменника та прикметника, відмінюємо в обох частинах:
  • Гóла Прúстань — Гóлої Прúстані …; Кривúй Ріг — Кривóго Рóгу…; Велúкі Лýки Велúких Лук…; Єлисéйські Поля́Єлисéйських Полíв…; Мінерáльні Вóди — Мінерáльних Вод…;
  • Кам’янéць-Подíльський — Кам’янця́-Подíльського, Кам’янцéві- Подíльському…; Нóвгород-Сíверський Нóвгорода-Сíверського, Нóвгороду- Сíверському…; Новогрáд-Волúнський — Новогрáда-Волúнського, Новогрáдові-Волúнському…; Рáва-Рýська Рáви-Рýської, Рáві-Рýській…; Аскáнія-Нóва — Аскáнії-Нóвої, Аскáнії-Нóвій…
  1. Географічні назви, що складаються з двох іменників або іменника та присвійного прикметника, відмінюємо лише в другій частині: Бáден-Бáден — Бáден-Бáдена, у Бáден-Бáдені; Орє́хово-Зýєво — Орє́хово-Зýєва, в Орє́хово- Зýєві; Івáно-Франкíвськ — Івáно-Франкíвська, в Івáно-Франкíвську, Михáйло- Коцюбúнське — Михáйло-Коцюбúнського, у Михáйло-Коцюбúнському, але Кóнча-Зáспа — Кóнчі-Зáспи, у Кóнчі-Зáспі; Пýща-Водúця Пýщі-Водúці, у Пýщі-Водúці.
  2. Географічні назви, що складаються з двох іменників та прийменника між ними, відмінюємо в першій частині: Ростóв-на-Донý — Ростóва-на- Донý, у Ростóві-на-Донý…; Фрáнкфурт-на-Мáйні — Фрáнкфурта-на-Мáйні, у Фрáнкфурті-на-Мáйні…

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Відмінювання географічних назв"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.