• Немає товарів у кошику.

М’яка група прикметників

До м’якої групи належать:

1) відносні прикметники, що мають основу на м’який приголосний н і в називному відмінку однини чол. роду закінчуються на ій (після голосного — -їй): бу́дній, ве́рхній, вечі́рній, всесві́тній (кругосві́тній), горо́дній, да́вній (неда́вній), доро́жній (подоро́жній), досві́тній, доста́тній, дру́жній (але дру́жний — з іншим значенням), жи́тній, за́дній, замі́жня, кра́йній, ку́тній, лі́тній (повнолі́тній), майбу́тній, могу́тній, му́жній, незабу́тній, нові́тній, обі́дній (пообі́дній), осві́тній, осі́нній, оста́нній, пере́дній, пі́зній, поро́жній, прису́тній (відсу́тній, посу́тній), пу́тній, ра́нній, самобу́тній, само́тній (але самі́тний), сере́дній (посере́дній), спі́дній, сторо́нній, сусі́дній, ха́тній, худо́жній тощо;

2) усі прикметники на жній, –шній, що походять від прислівників: бли́жній, вну́трішній, вчора́шній, да́вні́шній, дома́шній, за́втрашній, зо́внішній, коли́шній, ни́нішній, поздо́вжній, ра́нішній, спра́вжній, сього́днішній, тепе́рішній, торі́шній (але цьогорі́чний), туте́шній та ін.; також прийде́шній, сіне́шній тощо;

3) відносні прикметники з основою на : безкра́їй, довгові́їй, короткоши́їй; відносні прикметники з відтінком присвійності: бра́тній, о́рлій, а також якісний прикметник си́ній.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "М’яка група прикметників"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.