• Немає товарів у кошику.

Правопис префіксів АРХІ-, АНТИ-, КВАЗІ-

В іменниках і прикметниках уживаємо префікс архі-: архіважли́вий, архімільйоне́р, архіскладни́й.

Примітка. У назвах церковних звань, титулів та чинів уживаємо префікси архи та архі: архимандри́т і архімандри́т, архиєре́й і архієре́й, архистрати́г і архістрати́г та ін.

Уживання голосного и в префіксі анти- та голосного і в префіксі квазі- не підпадає під правила вживання голосних и, і в загальних назвах іншомовного походження, пор.: антиалкого́льний, антиаромати́чний, антиаргуме́нт антиестети́чний, антиєвропе́йський, антиінфляці́йний, антинауко́вий, антиурядо́вий, антия́дерний; квазіглоба́льний, квазіоберта́ння, квазіо́птика, квазіпло́ский, квазіпру́жність, квазіри́нок, квазісті́йкість, квазічасти́нка.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Правопис префіксів АРХІ-, АНТИ-, КВАЗІ-"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.