Вхід

розділові знаки в складному реченні

07

Лип'19

Тире ( — ) в деяких стилістичних фігурах

Тире в простому і складному реченнях (у деяких стилістичних фігурах) Заперечне порівняння Між частинами заперечного порівняння: І нишком проковтнуло море …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання тире ( — ) в складному реченні

У складному реченні тире ставимо в таких позиціях. Між частинами безсполучникового складного й рідше складносурядного і складнопідрядного речень для вираження …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання двокрапки ( : )

І. У простому реченні У простому реченні двокрапку ставимо перед однорідними членами після узагальнювальних слів — займенників та займенникових прислівників …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання крапки з комою ( ; )

І. Крапка з комою у простому реченні Крапку з комою у простому реченні (або в одній з предикативних частин складного …

Читати далі

07

Лип'19

Кома ( , ) в складному реченні

У складному реченні кому ставимо в таких позиціях. Для відокремлення частин безсполучникового складного речення зі значенням переліку: В житі синіли …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.