Вхід

пунктуація

07

Лип'19

Правила рубрикації тексту і розділові знаки для оформлення пунктів переліку

Для оформлення рубрик переліку (переважно в офіційно-ділових та наукових текстах) використовують такі способи членування тексту — з поданням кожної рубрики …

Читати далі

07

Лип'19

Розділові знаки для оформлення прямої мови та цитат

І. Для виділення прямої мови вживаємо лапки, якщо пряма мова йде в рядок, або частіше, якщо кожну з реплік подаємо …

Читати далі

07

Лип'19

Комбіноване вживання розділових знаків

У різних випадках можливе поєднане вживання двох розділових знаків. Це найчастіше: — ?! (див. § 156, п. 1, прим. 3), …

Читати далі

07

Лип'19

Скісна риска ( / )

Скісну риску ставимо в таких позиціях. В офіційно-діловому та науковому стилях — як розділовий знак між однорідними членами речення та …

Читати далі

07

Лип'19

Лапки (« », “ ”, „ “, рідше „ ”)

Лапки ставимо в таких позиціяах. Для виділення в тексті прямої мови, цитат (див. § 167) — як у тих випадках, …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання дужок ( ), [ ], < >

В українській пунктуації застосовують круглі, або заокруглені, — ( ), квадратні — і кутові, або ламані (< >), …

Читати далі

07

Лип'19

ТРИ КРАПКИ, або КРАПКИ ( … )

Три крапки ставимо в таких позиціях. На позначення перерваності або незакінченості висловлення: І — Вовк Ягнятко задавив… Нащо йому про …

Читати далі

07

Лип'19

Тире ( — ) в деяких стилістичних фігурах

Тире в простому і складному реченнях (у деяких стилістичних фігурах) Заперечне порівняння Між частинами заперечного порівняння: І нишком проковтнуло море …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання тире ( — ) в складному реченні

У складному реченні тире ставимо в таких позиціях. Між частинами безсполучникового складного й рідше складносурядного і складнопідрядного речень для вираження …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання тире ( — ) в простому реченні

У простому реченні тире ставимо в таких позиціях. Між підметом і іменною частиною складеного присудка (як непоширеною, так і поширеною), …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.