Вхід

абревіатури

06

Лип'19

Поділ іменників на відміни

За  належністю  до  роду  та  за  відмінковими  закінченнями  іменники поділено на чотири відміни. І відміна: іменники переважно жін. й деякі …

Читати далі

06

Лип'19

Орфографічні правила переносу

Частини слів з одного рядка в другий переносимо за складами: га́й-ка, зо́-шит, кни́ж-ка, ко-ло́-дязь, па́ль-ці, са-дів-ни́к, Ха́р-ків. Під час перенесення: …

Читати далі

06

Лип'19

Графічні скорочення

Від абревіатур потрібно відрізняти умовні графічні скорочення, які вимовляємо повністю й скорочуємо лише на письмі. 1. Після скорочення звичайно ставимо …

Читати далі

06

Лип'19

Велика буква у складноскорочених назвах

1. Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, мають подвійне написання: 1) з великої букви, якщо …

Читати далі

06

Лип'19

Складні іменники

Разом 1. Разом пишемо: 1) складні іменники, у яких поєднані за допомогою сполучного голосного звука дві основи, друга з яких …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.