• Немає товарів у кошику.

Вступ-2021: українська мова на ЗНО

Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти у 2021 році, затверджених наказом МОН 15 жовтня 2020 року, результати ЗНО з української мови будуть необхідні під час вступу на такі спеціальності:

 Галузь знань “Освіта/Педагогіка”

 • Середня освіта (Математика)
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • Середня освіта (Хімія)
 • Середня освіта (Фізика)
 • Середня освіта (Інформатика)
 • Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • Середня освіта (Фізична культура)
 • Середня освіта (Природничі науки)
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • Фізична культура і спорт

Галузь знань “Біологія”

 • Біологія

Галузь знань “Природничі науки”

 • Екологія
 • Хімія
 • Науки про Землю
 • Фізика та астрономія
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • Географія

Галузь знань “Математика та статистика”

 • Математика
 • Статистика
 • Прикладна математика

Галузь знань “Інформаційні технології”

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерні науки
 • Комп’ютерна інженерія
 • Системний аналіз
 • Кібербезпека
 • Інформаційні системи та технології

Галузь знань “Механічна інженерія”

 • Прикладна механіка
 • Матеріалознавство
 • Галузеве машинобудування
 • Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • Суднобудування
 • Металургія

Галузь знань “Електрична інженерія”

 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Енергетичне машинобудування
 • Атомна енергетика
 • Теплоенергетика
 • Гідроенергетика

Галузь знань “Автоматизація та приладобудування”

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Мікро- та наносистемна техніка

Галузь знань “Хімічна та біоінженерія”

 • Хімічні технології та інженерія
 • Біотехнології та біоінженерія
 • Біомедична інженерія

Галузь знань “Електроніка та телекомунікації”

 • Електроніка
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Авіоніка

Галузь знань “Виробництво та технології”

 • Харчові технології
 • Технології легкої промисловості
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Гірництво
 • Нафтогазова інженерія та технології
 • Видавництво та поліграфія
 • Деревообробні та меблеві технології

Галузь знань “Архітектура та будівництво”

 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Геодезія та землеустрій
 • Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Галузь знань “Аграрні науки та продовольство”

 • Агрономія
 • Захист і карантин рослин
 • Садівництво та виноградарство
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Лісове господарство
 • Садово-паркове господарство
 • Водні біоресурси та аквакультура
 • Агроінженерія

Галузь знань “Ветеринарна медицина”

 • Ветеринарна медицина
 • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Галузь знань “Охорона здоров’я”

 • Стоматологія
 • Медицина
 • Медсестринство
 • Технології медичної діагностики та лікування
 • Медична психологія
 • Фармація, промислова фармація
 • Фізична терапія, ерготерапія
 • Педіатрія
 • Громадське здоров’я

Галузь знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”

 • Державна безпека
 • Безпека державного кордону
 • Військове управління (за видами збройних сил)
 • Забезпечення військ (сил)
 • Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
 • Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Галузь знань “Цивільна безпека”

 • Пожежна безпека
 • Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
 • Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
 • Цивільна безпека

Галузь знань “Транспорт”

 • Річковий та морський транспорт
 • Авіаційний транспорт
 • Залізничний транспорт
 • Автомобільний транспорт
 • Транспортні технології (за видами)

Крім того, достатньо обрати українську мову випускникам, які не планують вступати до українських ВНЗ.

В умовах прийому до ВНЗ зазначено, що замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Перейдіть до переліку спеціальностей, для вступу на які обов’язково потрібно складати українську мову та літературу на ЗНО-2021:

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА на ЗНО-2021

0 коментарів до "Вступ-2021: українська мова на ЗНО"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.