Вхід

розділові знаки в простому реченні

07

Лип'19

Тире ( — ) в деяких стилістичних фігурах

Тире в простому і складному реченнях (у деяких стилістичних фігурах) Заперечне порівняння Між частинами заперечного порівняння: І нишком проковтнуло море …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання тире ( — ) в простому реченні

У простому реченні тире ставимо в таких позиціях. Між підметом і іменною частиною складеного присудка (як непоширеною, так і поширеною), …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання двокрапки ( : )

І. У простому реченні У простому реченні двокрапку ставимо перед однорідними членами після узагальнювальних слів — займенників та займенникових прислівників …

Читати далі

07

Лип'19

Правила вживання крапки з комою ( ; )

І. Крапка з комою у простому реченні Крапку з комою у простому реченні (або в одній з предикативних частин складного …

Читати далі

07

Лип'19

Кома ( , ) в простому реченні

У простому реченні кому ставимо в таких позиціях. Між однорідними членами речення, не поєднаними сполучниками: Під вікнами насадила Ганна бузку, …

Читати далі
© Dyskurs.net. Усі права застережено.