• Немає курсів у кошику.

розділові знаки в простому реченні

Тире ( — ) в деяких стилістичних фігурах

Тире в простому і складному реченнях (у деяких стилістичних фігурах) Заперечне порівняння Між частинами заперечного порівняння: І нишком проковтнуло море …Читати далі

Фото профілюВасиль Шаркань07.07.2019

Правила вживання тире ( — ) в простому реченні

У простому реченні тире ставимо в таких позиціях. Між підметом і іменною частиною складеного присудка (як непоширеною, так і поширеною), …Читати далі

Фото профілюВасиль Шаркань07.07.2019

Правила вживання двокрапки ( : )

І. У простому реченні У простому реченні двокрапку ставимо перед однорідними членами після узагальнювальних слів — займенників та займенникових прислівників …Читати далі

Фото профілюВасиль Шаркань07.07.2019

Правила вживання крапки з комою ( ; )

І. Крапка з комою у простому реченні Крапку з комою у простому реченні (або в одній з предикативних частин складного …Читати далі

Фото профілюВасиль Шаркань07.07.2019

Кома ( , ) в простому реченні

У простому реченні кому ставимо в таких позиціях. Між однорідними членами речення, не поєднаними сполучниками: Під вікнами насадила Ганна бузку, …Читати далі

Фото профілюВасиль Шаркань07.07.2019
Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.