Вхід

Українська мова

47 - ДОДАНІ СТУДЕНТИ

Онлайновий курс із української мови для підготовки до ЗНО. Матеріали доступні тільки користувачам, які зареєстровані й додані до курсу. Щоб отримати доступ, сконтактуйте з нами: 0502874861.

Навчальний план курсу

Вступне тестування
Вступне тестування з української мови 01:00:00
Лексикологія
Лексичне значення слова 00:15:00
Тут з'ясуємо, що таке лексичне значення слова, дізнаємося про однозначні й багатозначні слова, пряме й переносне значення.
Практикум (лексичне значення) 01:00:00
Омоніми 00:10:00
Практикум (омоніми) 01:00:00
Синоніми 00:15:00
Практикум (синоніми) 01:00:00
Антоніми 00:15:00
Практикум (антоніми) 01:00:00
Пароніми 00:20:00
Практикум (пароніми) 01:00:00
Підсумкове тестування (лексикологія-1) 01:30:00
Лексика за походженням: власне українська і запозичена 00:10:00
Практикум (лексика за походженням) 01:00:00
Загальновживані слова й лексика обмеженого вжитку 00:00:00
Архаїзми й неологізми 00:00:00
Контрольне тестування 01:30:00
Розмовні й діалектні слова 00:15:00
Практикум (розмовні й діалектні слова) 01:00:00
Терміни й професіоналізми. Нейтральні й емоційно забарвлені слова 00:05:00
Власне висловлення-4 00:00:00
Підсумкове тестування (лексикологія-2) 01:10:00
Фразеологія
Поняття про фразеологізми 00:10:00
Практикум (поняття про фразеологізми) 01:00:00
Джерела фразеологізмів 00:00:00
Практикум (джерела фразеологізмів) 01:00:00
Значення фразеологізмів 00:30:00
Практикум (значення фразеологізмів) 01:00:00
Фразеологічні антоніми 00:20:00
Практикум (фразеологічні антоніми) 01:00:00
Фразеологічні синоніми 00:30:00
Практикум (фразеологічні синоніми) 01:00:00
Підсумкове тестування (фразеологія) 01:30:00
Графіка
Алфавіт 00:10:00
Практикум (алфавіт) 01:00:00
Відео про співвідношення звуків і букв 00:05:00
Співвідношення звуків і букв (текст) 00:10:00
Тренажер: співвідношення звуків і букв 00:10:00
Практикум (звуки VS букви) 01:00:00
Фонетична транскрипція 00:10:00
Букви Г і Ґ 00:15:00
Фонетика
Звуки мовлення 00:15:00
Практикум (дзвінкі / глухі / сонорні) 01:00:00
Де творяться приголосні й на що це впливає 00:10:00
Тренажер: класифікація приголосних 00:10:00
Тренажер: парні приголосні 00:05:00
Тренажер: тверді, м’які, пом’якшені приголосні 00:05:00
Практикум (тверді / м’які приголосні) 01:00:00
Уподібнення приголосних 00:01:00
ГЛУХИЙ + дзвінкий → ДЗВІНКИЙ 00:10:00
Тренажер (глухі+дзвінкі) 01:00:00
ДЗВІНКИЙ + глухий → ДЗВІНКИЙ 00:10:00
Тренажер (дзвінкі+глухі) 01:00:00
Тренажер: уподібнення за дзвінкістю/глухістю 00:05:00
Свистячі ← → шиплячі 00:10:00
Тренажер (свистячі й шиплячі) 01:00:00
Д, Т + шиплячі, свистячі 00:05:00
ТВЕРДИЙ + м’який → М’ЯКИЙ 00:00:00
Тренажер: вимова звуків (уподібнення) 00:05:00
Тренажер: уподібнення 00:10:00
Практикум (уподібнення) 01:00:00
Власне висловлення-1 00:00:00
Чергування приголосних 00:10:00
Практикум (чергування приголосних) 01:00:00
Чергування голосних 00:15:00
Практикум (чергування голосних) 01:00:00
Підсумкове тестування (фонетика) 01:20:00
Орфоепія
Чергування для милозвучності 00:15:00
Тренажер: чергування І / Й / ТА 00:05:00
Тренажер: чергування У / В 00:10:00
Практикум (евфонічні чергування) 01:00:00
Склад 00:05:00
Практикум (склад) 01:00:00
Наголос 01:00:00
Наголос на першому складі (відео) 00:06:00
Тренажер проблемних наголосів 00:30:00
Практикум (наголос) 01:00:00
Підсумкове тестування (орфоепія) 01:00:00
Орфографія
Правила переносу слів 00:15:00
Спрощення в групах приголосних 00:15:00
Тренажер: спрощення на письмі 00:05:00
Тренажер: спрощення у вимові 00:05:00
Практикум (спрощення в групах приголосних) 01:00:00
Правопис ненаголошених О, У 00:10:00
Практикум (правопис О) 01:00:00
Правопис ненаголошених Е, И 00:30:00
Тренажер: ненаголошені Е, И 00:05:00
Практикум (ненаголошені Е, И) 01:00:00
Апостроф 00:15:00
Тренажер: апостроф 00:05:00
Практикум (апостроф) 01:00:00
М’який знак 00:15:00
Тренажер: м’який знак 00:05:00
Практикум (м’який знак) 01:00:00
Власне висловлення-2 01:00:00
Підсумкове тестування (орфографія) – част. 1 01:20:00
Повторення 00:15:00
М’який знак і апостроф в іншомовних словах 00:00:00
Тренажер: апостроф у словах іншомовного походження 00:05:00
Практикум (м’який знак і апостроф в іншомовних словах) 01:00:00
Буквосполуки ЙО, ЬО 00:05:00
Практикум (ЙО, ЬО) 01:00:00
Подвоєння приголосних 00:20:00
Тренажер: подвоєння в українських словах 00:10:00
Практикум (подвоєння) 01:00:00
Подвоєння в іншомовних словах 00:20:00
Тренажер: подвоєння в іншомовних словах 00:05:00
Практикум (подвоєння в іншомовних словах) 01:00:00
Правопис префіксів 00:30:00
Тренажер: префікс З-/С- 00:05:00
Тренажер: Е, И, І в префіксах 00:05:00
Практикум (правопис префіксів) 01:00:00
Правопис суфіксів (-СЬК-, -СТВ-) 00:15:00
Тренажер: суфікси -СЬК-, -СТВ- 00:05:00
Практикум (суфікси -СЬК-, -СТВ-) 01:00:00
Правопис інших суфіксів 00:20:00
Практикум (Е, И в суфіксах) 01:00:00
Велика буква 00:20:00
Тренажер: велика буква 00:05:00
Практикум (велика буква) 01:00:00
Власне висловлення-3 01:00:00
Підсумкове тестування (орфографія) – част. 2 01:20:00
Будова слова. Словотвір
Будова слова 00:05:00
Будова слова. Спільнокореневі слова 00:15:00
Практикум (будова слова, спільнокореневі слова) 01:00:00
Основа і закінчення слова 00:15:00
Практикум (основа і закінчення слова) 01:00:00
Способи словотворення 00:20:00
Практикум (способи словотворення) 01:00:00
Підсумкове тестування (будова слова, словотвір) 01:00:00
Морфологія
Частини мови 00:20:00
Практикум (частини мови) 01:00:00
--Іменник
Іменник як частина мови 00:15:00
Тренажер: пошук іменників 00:05:00
Практикум (іменник як частина мови) 01:00:00
Рід іменника 00:20:00
Тренажер: рід іменника 00:05:00
Практикум (рід іменника) 01:00:00
Число іменника 00:30:00
Тренажер: число іменника 00:05:00
Практикум (число іменника) 01:00:00
Узгодження іменників із числівниками 00:20:00
Тренажер: числівники+іменники 00:10:00
Практикум (іменники+числівники) 01:00:00
Власне висловлення-5 01:00:00
Підсумкове тестування (іменник, частина 1) 00:50:00
Відмінки й відміни іменників 00:15:00
Практикум (відмінки й відміни) 01:00:00
Групи іменників І відміни 00:10:00
Практикум (групи іменників І відміни) 01:00:00
Групи іменників ІІ відміни 00:10:00
Практикум (групи іменників ІІ відміни) 01:00:00
Групи іменників ІІ відміни на -Р 00:20:00
Практикум (групи іменників ІІ відміни на -Р) 01:00:00
Закінчення -У (-Ю), -А (-Я) в родовому відмінку 00:30:00
Практикум – закінчення -У (-Ю) / -А (-Я) 01:00:00
Коли -У (-Ю), -А (-Я) розмежовує значення? 00:10:00
Практикум (закінчення розмежовує значення) 01:00:00
Типові тести ЗНО про орудний відмінок 00:10:00
Практикум (орудний відмінок) 01:00:00
Кличний відмінок 00:20:00
Тренажер: кличний відмінок 00:10:00
Практикум (кличний відмінок) 01:00:00
Власне висловлення-6 01:00:00
Родовий відмінок множини 00:15:00
Практикум (родовий відмінок множини) 01:00:00
Давальний відмінок 00:10:00
Знахідний відмінок 00:10:00
Місцевий відмінок 00:10:00
Підсумкове тестування (іменник, частина 2: відмінювання) 01:20:00
Творення й відмінювання імен по батькові 00:15:00
Практикум (імена по батькові) 01:00:00
Відмінювання прізвищ 00:15:00
Практикум (відмінювання прізвищ) 01:00:00
Правопис складних іменників 00:20:00
Іменники зі сполучним голосним – разом 00:20:00
Практикум (іменники зі сполучними голосними) 01:00:00
Інші іменники пишемо разом 00:20:00
Практикум (написання разом) 01:00:00
Іменники з дефісом 00:25:00
Практикум (іменники з дефісом) 01:00:00
Правопис прикладок 00:20:00
Практикум (правопис прикладок) 01:00:00
Написання слів із ПІВ 00:10:00
Власне висловлення-7 01:00:00
Підсумкове тестування (іменник, частина 3) 00:50:00
--Прикметник
Прикметник як частина мови 00:10:00
Практикум (прикметник) 01:00:00
Розряди прикметників за значенням 00:20:00
Якісні прикметники 00:10:00
Відносні прикметники 00:10:00
Присвійні прикметники 00:10:00
Практикум (розряди за значенням) 01:00:00
Тверда і м’яка групи прикметників 00:15:00
Практикум (тверда і м’яка групи) 01:00:00
Суфікси -ОВ-, -ЕВ- (-ЄВ-) у прикметниках 00:15:00
Практикум (суфікси -ОВ-, -ЕВ-) 01:00:00
Ступені порівняння прикметників 00:15:00
Практикум (ступені порівняння прикметників) 01:00:00
Написання прикметників разом 00:15:00
Практикум (написання прикметників разом) 01:00:00
Написання прикметників із дефісом 00:15:00
Практикум (написання прикметників із дефісом) 01:00:00
Підсумкове тестування (прикметник) 01:20:00
--Числівник
Числівник як частина мови 00:10:00
Тренажер: числівник 00:05:00
Практикум (числівник) 01:00:00
Розряди числівників за значенням і будовою 00:10:00
Практикум (числівники за значенням і будовою) 01:00:00
Відмінювання кількісних числівників 00:30:00
Відмінювання порядкових числівників 00:10:00
Практикум (відмінювання числівників) 01:00:00
Правильне позначення часу 00:10:00
Практикум (позначення часу) 01:00:00
Власне висловлення-8 00:00:00
Підсумкове тестування (числівник) 01:00:00
--Займенник
Займенник як частина мови 00:10:00
Тренажер: пошук займенників 00:10:00
Практикум (займенник) 01:00:00
Розряди займенників за значенням 00:20:00
Тренажер: розряди займенників 00:10:00
Практикум (розряди займенників) 01:00:00
Відмінювання займенників 00:25:00
Тренажер: відмінювання особових займенників 00:05:00
Практикум (відмінювання займенників) 01:00:00
Правопис займенників 00:10:00
Тренажер: правопис займенників 00:10:00
Практикум (правопис займенників) 01:00:00
Підсумкове тестування (займенник) 00:30:00
--Дієслово
Дієслово як частина мови 00:15:00
Тренажер: пошук дієслів 00:10:00
Практикум (дієслово) 01:00:00
Власне висловлення-9 01:00:00
Форми дієслова 00:20:00
Тренажер: форми дієслова 00:00:00
Практикум (форми дієслова) 01:00:00
Вид дієслова 00:20:00
Практикум (вид дієслова) 01:00:00
Спосіб дієслова 00:20:00
Тренажер: спосіб дієслова 00:10:00
Практикум (спосіб дієслова) 01:00:00
Наказовий спосіб 00:10:00
Тренажер: наказовий спосіб 00:10:00
Практикум (наказовий спосіб) 01:00:00
Дієвідмінювання 00:15:00
Тренажер: закінчення в І, ІІ дієвідмінах 00:10:00
Практикум (дієвідміни) 01:00:00
Безособові дієслова 00:15:00
Тренажер: безособові дієслова 00:05:00
Практикум (безособові дієслова) 01:00:00
Підсумкове тестування (дієслово) 00:50:00
Дієприкметник як форма дієслова 00:15:00
Тренажер: дієприкметник 00:05:00
Практикум (дієприкметник) 01:00:00
Активні й пасивні дієприкметники 00:15:00
Тренажер: творення дієприкметників 00:05:00
Практикум (активні й пасивні дієприкметники) 01:00:00
Неправильні форми дієприкметників, способи їх уникнення 00:15:00
Тренажер: виправлення помилкових дієприкметників 00:10:00
Практикум (неправильні форми дієприкметників) 01:00:00
Правопис дієприкметників 00:15:00
Тренажер: правопис дієприкметників 00:00:00
Практикум (правопис дієприкметників) 01:00:00
Власне висловлення-10 01:00:00
Дієприкметниковий зворот 00:20:00
Тренажер: дієприкметниковий зворот 00:05:00
Кома при дієприкметниковому звороті 00:10:00
Тренажер: розділові знаки при дієприкметниковому звороті 00:05:00
Практикум (кома при дієприкметниковому звороті) 01:00:00
Дієприслівник як форма дієслова 00:15:00
Тренажер: дієприслівник 00:05:00
Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки 00:20:00
Тренажер: кома при дієприслівниковому звороті 00:05:00
Практикум (кома при дієприслівниковому звороті) 01:00:00
Типові помилки в дієприслівникових зворотах 00:20:00
Тренажер: помилки в дієприслівникових зворотах 00:05:00
Практикум (помилки в дієприслівникових зворотах) 01:00:00
Підсумкове тестування (дієприкметник, дієприслівник) 00:40:00
--Прислівник
Прислівник як частина мови 00:15:00
Тренажер: значення прислівників 00:05:00
Тренажер: пошук прислівників 00:05:00
Практикум (прислівник) 01:00:00
-И чи -І в прислівниках? 00:10:00
Тренажер: -И, -І в прислівниках 00:05:00
Ступені порівняння прислівників 00:10:00
Тренажер: ступені порівняння прислівників 00:05:00
Прислівники і сполучення інших частин мови 00:15:00
Тренажер: прислівникові сполучення 00:05:00
Власне висловлення-11 01:00:00
Правопис прислівників 01:00:00
Практикум (правопис прислівників) 01:00:00
Підсумкове тестування (прислівник) 00:40:00
--Прийменник
Службові частини мови 00:05:00
Прийменник як частина мови 00:10:00
Тренажер: прийменники за будовою 00:05:00
Походження прийменників 00:10:00
Розрізнення прийменників і прислівників, іменників 00:10:00
Тренажер: пошук прийменників 00:05:00
Особливості вживання прийменників 00:20:00
Тренажер: значення прийменників 00:05:00
Словосполуки з прийменником ПО 00:20:00
Тренажер: прийменник ПО 00:05:00
Правопис прийменників 00:10:00
Тренажер: правопис прийменників 00:05:00
Підсумкове тестування (прийменник) 00:30:00
--Сполучник
Сполучник як частина мови 00:15:00
Тренажер: пошук сполучників 00:05:00
Тренажер: значення сполучників 00:05:00
Групи сполучників за значенням 00:20:00
Тренажер: сурядні сполучники 00:05:00
Тренажер: підрядні сполучники 00:05:00
Практикум (сполучники за значенням) 01:00:00
Типи сполучників за будовою та способом вживання 00:10:00
Тренажер: сполучники і не сполучники 00:05:00
Сполучники і сполучні слова 00:15:00
Практикум (сполучники і сполучні слова) 01:00:00
Правопис сполучників 00:20:00
Тренажер: правопис сполучників 00:05:00
Підсумкове тестування (сполучник) 00:30:00
--Частка
Частка як частина мови 00:10:00
Тренажер: пошук часток 00:05:00
Розряди часток за значенням 00:15:00
Тренажер: розряди часток 00:05:00
Тренажер: типи фразових часток 00:10:00
Практикум (частка) 01:00:00
Правопис часток 00:00:00
Тренажер: правопис часток 00:05:00
Написання НЕ, НІ з різними частинами мови 00:20:00
Тренажер: НЕ з дієсловами 00:05:00
Практикум (правопис часток) 01:00:00
Підсумкове тестування (частка) 00:40:00
--Вигук
Вигук як частина мови 00:15:00
Групи вигуків за значенням 00:05:00
Тренажер: вигук 00:05:00
Правопис вигуків 00:10:00
Розділові знаки при вигуках 00:10:00
Підсумкове тестування (частини мови) 01:20:00
Синтаксис. Пунктуація
Вступні зауваги про синтаксис 00:02:00
--Словосполучення
Словосполучення 00:05:00
Тренажер: словосполучення 00:05:00
Типи зв’язку в словосполученні 00:10:00
Власне висловлення-12 01:00:00
Типові помилки в керуванні дієслів 00:10:00
Тренажер: керування дієслів 00:05:00
Тренажер: позначення часу 00:05:00
Практикум (словосполучення) 01:00:00
Підсумкове тестування (словосполучення) 00:40:00
--Речення як одиниця синтаксису
Речення як одиниця синтаксису 00:05:00
Типи речень 00:10:00
Практикум (типи речень) 00:30:00
Члени речення: загальна характеристика 00:10:00
Тренажер: слова, що не виступають членами речення 00:05:00
Підмет 00:15:00
Тренажер: простий підмет 00:05:00
Тренажер: складений підмет 00:05:00
Практикум (підмет) 00:30:00
Присудок 00:15:00
Тренажер: складений присудок 00:05:00
Практикум (присудок) 00:30:00
Поширені й непоширені речення 00:10:00
Практикум (поширені речення) 00:20:00
Узгодження підмета з присудком 00:10:00
Тире між підметом і присудком 00:15:00
Підсумкове тестування (типи речень, підмет, присудок) 00:40:00
Другорядні члени. Додаток 00:10:00
Тренажер: додаток 00:05:00
Практикум (додаток) 00:30:00
Означення 00:10:00
Тренажер: означення 00:05:00
Тренажер: означення-2 00:05:00
Прикладка як різновид означення 00:10:00
Тренажер: прикладка 00:05:00
Практикум (означення) 00:30:00
Обставина 00:10:00
Тренажер: обставина 00:05:00
Тренажер: додаток чи обставина? 00:05:00
Порядок слів у реченні 00:10:00
Практикум (члени речення) 00:30:00
Підсумкове тестування (члени речення) 01:20:00
Власне висловлення-13 01:00:00
--Односкладне речення
Односкладні VS двоскладні речення 00:10:00
Називні речення 00:05:00
Тренажер: називні речення 00:05:00
Практикум (називні речення) 00:20:00
Означено-особові речення 00:10:00
Тренажер: означено-особові речення 00:05:00
Практикум (означено-особові речення) 00:30:00
Неозначено-особові речення 00:05:00
Тренажер: означено-/неозначено-особові речення 00:05:00
Практикум (неозначено-особові речення) 00:30:00
Узагальнено-особові речення 00:10:00
Практикум (узагальнено-особові речення) 00:30:00
Безособові речення 00:10:00
Практикум (безособові речення) 00:30:00
Практикум (односкладні речення) 00:30:00
Підсумкове тестування (односкладне речення) 01:00:00
--Просте ускладнене речення
Розділові знаки в простому реченні 00:05:00
Ускладнення речень 00:05:00
Однорідні члени речення 00:10:00
Тренажер: пошук однорідних членів 00:05:00
Практикум (пошук речень з однорідними членами) 00:30:00
Типові помилки у вживанні однорідних членів 00:05:00
Різнопланові поняття як однорідні 00:05:00
Тренажер: побудова однорідного ряду 00:05:00
Граматична неузгодженість 00:05:00
Тренажер: неправильне вживання однорідних членів 00:05:00
Двозначність 00:05:00
Підсумкове тестування (граматичні помилки в реченнях з однорідними членами) 00:30:00
Однорідні й неоднорідні означення 00:10:00
Тренажер: однорідні й неоднорідні означення 00:05:00
Практикум (однорідні означення) 00:30:00
Розділові знаки при однорідних членах речення 00:15:00
Тренажер: розділові знаки при однорідних членах 00:05:00
Узагальнювальні слова. Двокрапка й тире 00:15:00
Практикум: текстове завдання на ЗНО 01:00:00
Практикум (розділові знаки при однорідних членах) 00:30:00
Речення з відокремленими членами 00:02:00
Відокремлені додатки 00:10:00
Тренажер: відокремлені додатки 00:05:00
Відокремлені означення 00:10:00
Дієприкметниковий зворот: тест із поясненням 00:30:00
Інші відокремлені означення 00:15:00
Тренажер: розділові знаки при відокремлених означеннях 00:05:00
Практикум (відокремлені означення) 00:30:00
Власне висловлення-14 01:00:00
Відокремлені прикладки 00:20:00
Тренажер: відокремлені прикладки 00:05:00
Практикум (відокремлені прикладки) 00:30:00
Відокремлені обставини 00:05:00
Дієприслівниковий зворот: тест із поясненням 00:40:00
Помилки в дієприслівникових зворотах: тест із поясненням 00:30:00
Прийменникові конструкції як відокремлені обставини 00:05:00
Порівняльний зворот 00:10:00
Тренажер: порівняльний зворот 00:05:00
Практикум (порівняльний зворот) 00:30:00
Відокремлені уточнювальні члени речення 00:10:00
Вставні і вставлені конструкції 00:10:00
Практикум (вставні конструкції) 00:30:00
Звертання 00:10:00
Підсумкове тестування (просте ускладнене речення) 01:30:00
--Складне речення
Складне речення. Типи СР 00:15:00
Тренажер-повторення: типи сполучників 00:15:00
Практикум (складне VS просте речення) 00:30:00
Складносурядне речення 00:15:00
Тренажер: сполучники сурядності в складному реченні 00:05:00
Практикум (складносурядне речення) 00:30:00
Практикум (типи складносурядних речень) 00:30:00
Розділові знаки в складносурядному реченні 00:10:00
Загальне правило: між частинами ССР ставимо КОМУ 00:10:00
Практикум (кома в складносурядному реченні) 00:30:00
Коли КОМУ НЕ ставимо 00:15:00
Практикум (кома в ССР-2) 00:30:00
КРАПКА З КОМОЮ і ТИРЕ в складносурядному реченні 00:10:00
Підсумкове тестування (складносурядне речення) 01:00:00
Складнопідрядне речення 00:05:00
Практикум (складнопідрядне речення) 00:30:00
Засоби звʼязку в складнопідрядному реченні 00:10:00
Тренажер: сполучники і сполучні слова 00:05:00
Практикум (сполучники і сполучні слова в СПР) 00:30:00
Типи складнопідрядних речень 00:10:00
Практикум (означальні й з’ясувальні речення) 00:30:00
Речення з підрядними обставинними 00:20:00
Практикум (підрядні обставинні речення) 00:40:00
Власне висловлення-15 01:00:00
Розділові знаки в складнопідрядному реченні 00:15:00
Практикум (кома в складнопідрядному реченні) 00:30:00
СПР з кількома підрядними 00:15:00
Практикум (СПР з кількома підрядними) 00:30:00
Синонімічні складні речення й відокремлені члени 00:15:00
Практикум (відокремлені обставини VS підрядні частини) 00:30:00
Підсумкове тестування (складнопідрядне речення) 01:00:00
Безсполучникове складне речення 00:10:00
Практикум (безсполучникове складне речення) 00:30:00
Розділові знаки в безсполучниковому реченні 00:15:00
Практикум (розділові знаки в безсполучниковому реченні) 00:30:00
Складні речення з різними видами зв’язку 00:10:00
Практикум (пунктуація) 00:30:00
Підсумкове тестування (синтаксис) 01:40:00
Способи відтворення чужого мовлення
Пряма мова 00:15:00
Тренажер: розділові знаки при прямій мові 00:05:00
Тренажер: розділові знаки при прямій мові-2 00:05:00
Непряма мова 00:10:00
Практикум (пряма, непряма мова) 00:30:00
Діалог 00:10:00
Тренажер: розділові знаки в діалозі 00:05:00
Цитати 00:05:00
Пряма мова (підсумкове тестування) 00:30:00
Стилістика
Стилі мовлення 00:20:00
Тестування (стилі мовлення) 00:30:00
Розвиток мовлення
Текст: тема, основна думка; засоби зв’язку речень 00:10:00
Читання й аналіз тексту на ЗНО 00:10:00
Текстове завдання-2 01:00:00
Завершення курсу
Підсумкове тестування з української мови 01:00:00
00:00:00
00:00:00
ОТРИМАТИ ДОСТУП
  • ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ
  • 4 місяці
© Dyskurs.net. Усі права застережено.