• Немає товарів у кошику.

Курс для дистанційної підготовки до ЗНО студентів Природничо-гуманітарного коледжу УжНУ в період карантину (викладач – І.Ф.Шаркань).

Автор:

Програма курсу

  • Вітаємо з продовженням курсу 00:00:00
  • Правила переносу слів 00:15:00
  • Спрощення в групах приголосних 00:15:00
  • Тренажер: спрощення на письмі 00:05:00
  • Тренажер: спрощення у вимові 00:05:00
  • Апостроф 00:15:00
  • Тренажер: апостроф 00:05:00
  • М’який знак 00:15:00
  • Тренажер: м’який знак 00:05:00
  • М’який знак і апостроф в іншомовних словах 00:00:00
  • Тренажер: апостроф у словах іншомовного походження 00:05:00
  • Буквосполуки ЙО, ЬО 00:05:00
  • Подвоєння приголосних 00:20:00
  • Тренажер: подвоєння в українських словах 00:05:00
  • Подвоєння в іншомовних словах 00:20:00
  • Тренажер: подвоєння в іншомовних словах 00:05:00
  • Правопис префіксів 00:30:00
  • Тренажер: префікс З-/С- 00:05:00
  • Тренажер: Е, И, І в префіксах 00:05:00
  • Правопис суфіксів (-СЬК-, -СТВ-) 00:15:00
  • Тренажер: суфікси -СЬК-, -СТВ- 00:05:00
  • Правопис інших суфіксів 00:20:00
  • Велика буква 00:20:00
  • Тренажер: велика буква 00:05:00
  • Підсумкове тестування (орфографія) – част. 2 01:20:00
  • Лексичне значення слова (відео) 00:15:00
  • Тут з'ясуємо, що таке лексичне значення слова, дізнаємося про однозначні й багатозначні слова, пряме й переносне значення.
  • Омоніми 00:10:00
  • Синоніми 00:05:00
  • Антоніми (відео й текст) 00:15:00
  • Пароніми 00:20:00
  • Підсумкове тестування (лексикологія-1) 01:30:00
  • Лексика за походженням: власне українська і запозичена 00:10:00
  • Загальновживані слова й лексика обмеженого вжитку 00:00:00
  • Архаїзми й неологізми 00:00:00
  • Контрольне тестування 01:00:00
  • Розмовні й діалектні слова 00:15:00
  • Терміни й професіоналізми. Нейтральні й емоційно забарвлені слова 00:05:00
  • Підсумкове тестування (лексикологія-2) 01:20:00
  • Поняття про фразеологізми 00:10:00
  • Джерела фразеологізмів 00:00:00
  • Значення фразеологізмів 00:30:00
  • Фразеологічні антоніми 00:20:00
  • Фразеологічні синоніми 00:30:00
  • Підсумкове тестування (фразеологія) 01:30:00
  • Будова слова 00:05:00
  • Будова слова. Спільнокореневі слова 00:15:00
  • Основа і закінчення слова 00:15:00
  • Способи словотворення 00:20:00
  • Підсумкове тестування (будова слова, словотвір) 01:00:00
  • Частини мови 00:20:00
  • Іменник як частина мови 00:15:00
  • Тренажер: пошук іменників 00:05:00
  • Рід іменника 00:20:00
  • Тренажер: рід іменника 00:05:00
  • Число іменника 00:30:00
  • Тренажер: число іменника 00:05:00
  • Узгодження іменників із числівниками 00:20:00
  • Тренажер: числівники+іменники 00:05:00
  • Підсумкове тестування (іменник, частина 1) 00:50:00
  • Відмінки й відміни іменників 00:15:00
  • Групи іменників І відміни 00:10:00
  • Групи іменників ІІ відміни 00:10:00
  • Групи іменників ІІ відміни на -Р 00:20:00
  • Закінчення -У (-Ю), -А (-Я) в родовому відмінку 00:30:00
  • Коли -У (-Ю), -А (-Я) розмежовує значення? 00:10:00
  • Типові тести ЗНО про орудний відмінок 00:10:00
  • Кличний відмінок 00:20:00
  • Тренажер: кличний відмінок 00:10:00
  • Родовий відмінок множини 00:15:00
  • Давальний відмінок 00:10:00
  • Знахідний відмінок 00:10:00
  • Місцевий відмінок 00:10:00
  • Підсумкове тестування (іменник, частина 2: відмінювання) 01:20:00
  • Творення й відмінювання імен по батькові 00:15:00
  • Відмінювання прізвищ 00:15:00
  • Правопис складних іменників 00:20:00
  • Іменники зі сполучним голосним – разом 00:20:00
  • Інші іменники пишемо разом 00:20:00
  • Іменники з дефісом 00:25:00
  • Правопис прикладок 00:20:00
  • Написання слів із ПІВ 00:10:00
  • Підсумкове тестування (іменник, частина 3) 00:50:00
  • Прикметник як частина мови 00:10:00
  • Розряди прикметників за значенням 00:20:00
  • Якісні прикметники 00:10:00
  • Відносні прикметники 00:10:00
  • Присвійні прикметники 00:10:00
  • Тверда і м’яка групи прикметників 00:15:00
  • Суфікси -ОВ-, -ЕВ- (-ЄВ-) у прикметниках 00:15:00
  • Ступені порівняння прикметників 00:15:00
  • Написання прикметників разом 00:15:00
  • Написання прикметників із дефісом 00:15:00
  • Підсумкове тестування (прикметник) 01:20:00
  • Числівник як частина мови 00:10:00
  • Тренажер: числівник 00:05:00
  • Розряди числівників за значенням і будовою 00:10:00
  • Відмінювання кількісних числівників 00:30:00
  • Відмінювання порядкових числівників 00:10:00
  • Правильне позначення часу 00:10:00
  • Підсумкове тестування (числівник) 01:00:00
  • Займенник як частина мови 00:10:00
  • Тренажер: пошук займенників 00:10:00
  • Розряди займенників за значенням 00:20:00
  • Тренажер: розряди займенників 00:10:00
  • Відмінювання займенників 00:25:00
  • Тренажер: відмінювання особових займенників 00:05:00
  • Правопис займенників 00:10:00
  • Тренажер: правопис займенників 00:05:00
  • Підсумкове тестування (займенник) 00:30:00
  • Дієслово як частина мови 00:15:00
  • Тренажер: пошук дієслів 00:05:00
  • Форми дієслова 00:20:00
  • Тренажер: форми дієслова 00:05:00
  • Вид дієслова 00:20:00
  • Спосіб дієслова 00:20:00
  • Тренажер: спосіб дієслова 00:05:00
  • Наказовий спосіб 00:10:00
  • Тренажер: наказовий спосіб 00:05:00
  • Дієвідмінювання 00:15:00
  • Тренажер: закінчення в І, ІІ дієвідмінах 00:05:00
  • Безособові дієслова 00:15:00
  • Тренажер: безособові дієслова 00:05:00
  • Підсумкове тестування (дієслово) 00:50:00
  • Дієприкметник як форма дієслова 00:15:00
  • Тренажер: дієприкметник 00:05:00
  • Активні й пасивні дієприкметники 00:15:00
  • Тренажер: творення дієприкметників 00:05:00
  • Неправильні форми дієприкметників, способи їх уникнення 00:15:00
  • Тренажер: виправлення помилкових дієприкметників 00:10:00
  • Правопис дієприкметників 00:15:00
  • Тренажер: правопис дієприкметників 00:05:00
  • Дієприкметниковий зворот 00:20:00
  • Тренажер: дієприкметниковий зворот 00:05:00
  • Кома при дієприкметниковому звороті 00:10:00
  • Тренажер: розділові знаки при дієприкметниковому звороті 00:05:00
  • Дієприслівник як форма дієслова 00:15:00
  • Тренажер: дієприслівник 00:05:00
  • Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки 00:20:00
  • Тренажер: кома при дієприслівниковому звороті 00:05:00
  • Типові помилки в дієприслівникових зворотах 00:20:00
  • Тренажер: помилки в дієприслівникових зворотах 00:05:00
  • Підсумкове тестування (дієприкметник, дієприслівник) 00:40:00
  • Прислівник як частина мови 00:15:00
  • Тренажер: значення прислівників 00:05:00
  • Тренажер: пошук прислівників 00:05:00
  • -И чи -І в прислівниках? 00:10:00
  • Тренажер: -И, -І в прислівниках 00:05:00
  • Ступені порівняння прислівників 00:10:00
  • Тренажер: ступені порівняння прислівників 00:05:00
  • Прислівники і сполучення інших частин мови 00:15:00
  • Тренажер: прислівникові сполучення 00:05:00
  • Правопис прислівників 01:00:00
  • Службові частини мови 00:05:00
  • Прийменник як частина мови 00:10:00
  • Тренажер: прийменники за будовою 00:05:00
  • Походження прийменників 00:10:00
  • Розрізнення прийменників і прислівників, іменників 00:10:00
  • Тренажер: пошук прийменників 00:05:00
  • Особливості вживання прийменників 00:20:00
  • Тренажер: значення прийменників 00:05:00
  • Словосполуки з прийменником ПО 00:20:00
  • Тренажер: прийменник ПО 00:05:00
  • Правопис прийменників 00:10:00
  • Тренажер: правопис прийменників 00:05:00
  • Підсумкове тестування (прийменник) 00:40:00
  • Сполучник як частина мови 00:15:00
  • Тренажер: пошук сполучників 00:05:00
  • Тренажер: значення сполучників 00:05:00
  • Групи сполучників за значенням 00:20:00
  • Тренажер: сурядні сполучники 00:05:00
  • Тренажер: підрядні сполучники 00:05:00
  • Типи сполучників за будовою та способом вживання 00:10:00
  • Тренажер: сполучники і не сполучники 00:05:00
  • Сполучники і сполучні слова 00:15:00
  • Правопис сполучників 00:20:00
  • Тренажер: правопис сполучників 00:05:00
  • Підсумкове тестування (сполучник) 00:30:00
  • Частка як частина мови 00:10:00
  • Тренажер: пошук часток 00:05:00
  • Розряди часток за значенням 00:15:00
  • Тренажер: розряди часток 00:05:00
  • Тренажер: типи фразових часток 00:10:00
  • Правопис часток 00:00:00
  • Тренажер: правопис часток 00:05:00
  • Написання НЕ, НІ з різними частинами мови 00:20:00
  • Тренажер: НЕ з дієсловами 00:05:00
  • Підсумкове тестування (частка) 00:40:00
  • Вигук як частина мови 00:15:00
  • Групи вигуків за значенням 00:05:00
  • Тренажер: вигук 00:05:00
  • Правопис вигуків 00:10:00
  • Розділові знаки при вигуках 00:10:00
  • Підсумкове тестування (частини мови) 01:20:00
  • Вступні зауваги про синтаксис 00:02:00
  • Словосполучення 00:05:00
  • Тренажер: словосполучення 00:05:00
  • Типи зв’язку в словосполученні 00:10:00
  • Типові помилки в керуванні дієслів 00:10:00
  • Тренажер: керування дієслів 00:05:00
  • Тренажер: позначення часу 00:05:00
  • Підсумкове тестування (словосполучення) 00:40:00
  • Речення як одиниця синтаксису 00:05:00
  • Типи речень 00:10:00
  • Члени речення: загальна характеристика 00:10:00
  • Тренажер: слова, що не виступають членами речення 00:05:00
  • Підмет 00:15:00
  • Тренажер: простий підмет 00:05:00
  • Тренажер: складений підмет 00:05:00
  • Присудок 00:15:00
  • Тренажер: складений присудок 00:05:00
  • Поширені й непоширені речення 00:10:00
  • Узгодження підмета з присудком 00:10:00
  • Тире між підметом і присудком 00:15:00
  • Підсумкове тестування (типи речень, підмет, присудок) 00:40:00
  • Другорядні члени. Додаток 00:10:00
  • Тренажер: додаток 00:05:00
  • Означення 00:10:00
  • Тренажер: означення 00:05:00
  • Тренажер: означення-2 00:05:00
  • Прикладка як різновид означення 00:10:00
  • Тренажер: прикладка 00:05:00
  • Обставина 00:10:00
  • Тренажер: обставина 00:05:00
  • Тренажер: додаток чи обставина? 00:05:00
  • Порядок слів у реченні 00:10:00
  • Підсумкове тестування (члени речення) 01:20:00
  • Односкладні VS двоскладні речення 00:10:00
  • Називні речення 00:05:00
  • Тренажер: називні речення 00:05:00
  • Означено-особові речення 00:10:00
  • Тренажер: означено-особові речення 00:05:00
  • Неозначено-особові речення 00:05:00
  • Тренажер: означено-/неозначено-особові речення 00:05:00
  • Узагальнено-особові речення 00:10:00
  • Безособові речення 00:10:00
  • Підсумкове тестування (односкладне речення) 01:00:00
  • Розділові знаки в простому реченні 00:05:00
  • Ускладнення речень 00:05:00
  • Однорідні члени речення 00:10:00
  • Тренажер: пошук однорідних членів 00:05:00
  • Типові помилки у вживанні однорідних членів 00:05:00
  • Різнопланові поняття як однорідні 00:05:00
  • Тренажер: побудова однорідного ряду 00:05:00
  • Граматична неузгодженість 00:05:00
  • Тренажер: неправильне вживання однорідних членів 00:05:00
  • Двозначність 00:05:00
  • Підсумкове тестування (граматичні помилки в реченнях з однорідними членами) 00:40:00
  • Однорідні й неоднорідні означення 00:10:00
  • Тренажер: однорідні й неоднорідні означення 00:05:00
  • Розділові знаки при однорідних членах речення 00:15:00
  • Тренажер: розділові знаки при однорідних членах 00:05:00
  • Узагальнювальні слова. Двокрапка й тире 00:15:00
  • Речення з відокремленими членами 00:02:00
  • Відокремлені додатки 00:10:00
  • Тренажер: відокремлені додатки 00:05:00
  • Відокремлені означення 00:10:00
  • Дієприкметниковий зворот: тест із поясненням 00:30:00
  • Інші відокремлені означення 00:15:00
  • Тренажер: розділові знаки при відокремлених означеннях 00:05:00
  • Відокремлені прикладки 00:20:00
  • Тренажер: відокремлені прикладки 00:05:00
  • Відокремлені обставини 00:05:00
  • Дієприслівниковий зворот: тест із поясненням 00:40:00
  • Помилки в дієприслівникових зворотах: тест із поясненням 00:30:00
  • Прийменникові конструкції як відокремлені обставини 00:05:00
  • Порівняльний зворот 00:10:00
  • Тренажер: порівняльний зворот 00:05:00
  • Відокремлені уточнювальні члени речення 00:10:00
  • Вставні і вставлені конструкції 00:10:00
  • Звертання 00:10:00
  • Підсумкове тестування (просте ускладнене речення) 01:30:00
  • Складне речення. Типи СР 00:15:00
  • Тренажер-повторення: типи сполучників 00:15:00
  • Складносурядне речення 00:15:00
  • Тренажер: сполучники сурядності в складному реченні 00:05:00
  • Розділові знаки в складносурядному реченні 00:10:00
  • Загальне правило: між частинами ССР ставимо КОМУ 00:10:00
  • Коли КОМУ НЕ ставимо 00:15:00
  • КРАПКА З КОМОЮ і ТИРЕ в складносурядному реченні 00:10:00
  • Підсумкове тестування (складносурядне речення) 01:00:00
  • Складнопідрядне речення 00:05:00
  • Засоби звʼязку в складнопідрядному реченні 00:10:00
  • Тренажер: сполучники і сполучні слова 00:05:00
  • Типи складнопідрядних речень 00:10:00
  • Речення з підрядними обставинними 00:20:00
  • Розділові знаки в складнопідрядному реченні 00:15:00
  • СПР з кількома підрядними 00:15:00
  • Синонімічні складні речення й відокремлені члени 00:15:00
  • Підсумкове тестування (складнопідрядне речення) 01:00:00
  • Безсполучникове складне речення 00:10:00
  • Розділові знаки в безсполучниковому реченні 00:15:00
  • Складні речення з різними видами зв’язку 00:10:00
  • Підсумкове тестування (синтаксис) 01:40:00
  • Пряма мова 00:15:00
  • Тренажер: розділові знаки при прямій мові 00:05:00
  • Тренажер: розділові знаки при прямій мові-2 00:05:00
  • Непряма мова 00:10:00
  • Діалог 00:10:00
  • Тренажер: розділові знаки в діалозі 00:05:00
  • Цитати 00:05:00
  • Пряма мова (підсумкове тестування) 00:30:00
  • Стилі мовлення 00:20:00
  • Тестування (стилі мовлення) 00:30:00
  • Текст: тема, основна думка; засоби зв’язку речень 00:10:00
  • Читання й аналіз тексту на ЗНО 00:10:00
  • Текстове завдання-2 01:00:00
  • Підсумкове тестування з української мови 01:00:00
Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.