• Немає товарів у кошику.

Онлайн-курс містить відеопояснення ключових тем, зручні тренажери, тести у форматі ЗНО + відеопояснення кожного тесту. Курс підходить як тим, хто хоче повторити матеріал, так і тим, хто лише розпочинає підготовку 🙂

ПРЕМІУМ

About Course

Курс для ґрунтовної підготовки до НМТ з української мови.

About Instructor

Фото профілю
Василь Шаркань
Courses
21
5 5
Reviews
8
Students
586

Curriculum

  • Про цей курс 00:02:00
  • Відео про апостроф 00:10:00
  • Апострофовий тренажер 🙂 00:15:00
  • Тести про апостроф 01:00:00
  • М’який знак: відеопояснення 00:12:00
  • Тренажер: м’який знак 00:15:00
  • Тест: м’який знак 01:00:00
  • Відеопояснення 00:13:00
  • Тренажер: спрощення 00:15:00
  • Тест: спрощення 01:00:00
  • Перегляньте відео 00:14:00
  • Тренажер: подвоєння 00:30:00
  • Тест: подвоєння 01:00:00
  • Як опрацьовувати матеріали 00:03:00
  • Відео: наголос на першому складі 00:06:00
  • Переглянули відео? – Перевірте себе 🙂 00:10:00
  • Наголос на другому складі 00:20:00
  • Наголос змінює значення 00:05:00
  • Наголос на третьому складі 00:20:00
  • Картки для самоперевірки: частина 1 00:15:00
  • Картки для самоперевірки: частина 2 00:15:00
  • Картки для самоперевірки: частина 3 00:15:00
  • Тест: наголос 01:00:00
  • Матеріали з лексикології 00:02:00
  • Типові лексичні помилки 00:10:00
  • Тренажер: типові лексичні помилки 00:02:00
  • Плеоназм (зайві слова) 00:05:00
  • Правильне вживання слів 00:05:00
  • Тест: типові лексичні помилки 01:00:00
  • Що потрібно знати про фразеологізми? 00:10:00
  • Джерела фразеологізмів 00:20:00
  • Тренажер: античні фразеологізми 00:05:00
  • Значення фразеологізмів 00:10:00
  • Тренажер: значення фразеологізмів 00:10:00
  • Тест: фразеологізми 01:00:00
  • Частини мови: загальний огляд 00:05:00
  • Тренажер: самостійні частини мови 00:10:00
  • Тест: самостійні частини мови 01:00:00
  • Рід іменника 00:06:00
  • Тренажер: рід іменника 00:05:00
  • Узгодження іменників і числівників 00:07:00
  • Іменники+числівники: тренажер 00:15:00
  • Тест: поєднання іменників і числівників 01:00:00
  • Родовий відмінок однини 00:07:00
  • Тренажер: -У (-Ю) чи А (-Я)? 00:15:00
  • Тест: закінчення -У/-Ю, -А/-Я 01:00:00
  • Прикметник: відеопояснення 00:07:00
  • Тренажер: прикметник 00:10:00
  • Тест: прикметник 01:00:00
  • Відмінювання числівників: відеопояснення 00:12:00
  • Тренажер із відмінювання числівників 00:20:00
  • Тест: відмінювання числівників 01:00:00
  • Дієслово: відеопояснення 00:10:00
  • Тренажер: дієслово 00:10:00
  • Тест: дієслово 01:00:00
  • Службові частини мови: загальний огляд 00:05:00
  • Розрізнення службових слів 00:11:00
  • Тренажер: службові слова 00:10:00
  • Тест: службові слова 01:00:00
  • Члени речення: відеопояснення 00:17:00
  • Тренажер: члени речення 00:10:00
  • Тест: члени речення 01:00:00
  • Дієприкметниковий зворот: відеопояснення 00:07:00
  • Тренажер: дієприкметниковий зворот 00:10:00
  • Тест: дієприкметник і зворот 01:00:00
  • Дієприслівниковий зворот: відеопояснення 00:10:00
  • Тренажер: дієприслівниковий зворот 00:10:00
  • Тест: дієприслівниковий зворот 01:00:00
  • Відео: написання іменників і прикметників 00:08:00
  • Тренажер: правопис складних іменників, прикметників 00:15:00
  • Тест: разом/окремо/через дефіс? 01:00:00
  • Відео про частку “НЕ” 00:03:00
  • Тренажер: написання НЕ, НІ 00:10:00
  • Тест: правопис НЕ, НІ 01:00:00
  • Односкладні речення: відеопояснення 00:05:00
  • Тренажер: типи односкладних речень 00:15:00
  • Тест: односкладні речення 01:00:00
  • Складносурядне речення: відеопояснення 00:07:00
  • Тренажер: складносурядне речення 00:05:00
  • Тест: складносурядне речення 01:00:00
  • Складнопідрядне речення: відеопояснення 00:08:00
  • Тренажер: типи складних речень 00:05:00
  • Тест: складнопідрядне речення 01:00:00
  • Українська мова: пробний НМТ від “ДисКурсу” 02:00:00
  • Тестування у форматі ЗНО 01 01:30:00
  • Тестування у форматі ЗНО 02 01:00:00
  • Тестування у форматі ЗНО 03 01:00:00
  • Тестування у форматі ЗНО 04 01:00:00

Reviews

N.A

0 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Не знайдено оглядів для цього курсу.

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.